​کتاب پژوهشی پیرامون علم رجال به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «وجیزةٌ فی علم الرجال» اثر میرزا ابوالحسن مشکینی اردبیلی از علمای برجسته نجف در قرن گذشته، با افزودن حدود ۳۰۰ پاورقی محققانه با عنوان «پژوهشی پیرامون علم رجال» برای اولین بار در سال ۹۳ توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسید.
 
«مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی اردبیلی» به عنوان یکی از اساتید فقه و اصول، در روزهای تعطیل، درس های منظّمی دربارة رجال ترتیب داده بودند که در آن به صورت اجتهادی و عالمانه به مباحث منتخب خود در باب رجال می پرداختند.کتاب حاضر دربردارنده مباحث پژوهشی و علمی صورت گرفته در این محفل درسی است.
 
«حجّیت قول رجالی»، «اصحاب اجماع»، «تمییز مشترکات»، «قبول جرح و تعدیل»، «اقسام خبر»، «اقسام تحمل حدیث» و …، از جمله مباحث مندرج در این کتاب است.
این مطالب را به اشتراک بگذارید: