درباره ما

انتشارات بوکتاب

مدیر مسئول: حسین مطیع
تاریخ تاسیس: ۸۴/۰۴/۲۹

 

 

انتشارات بوکتاب در سال ۱۳۸۴ با هدف نشر کتابهای روانشناسی ، علوم اجتماعی، ادبیات و کتابهای عمومی تشکیل شد و تا کنون بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب در موضوع های مربوطه منتشر نموده است. این واحد مفتخر به همکاری با اساتید ، پژوهشگران، نویسندگان و مترجمین در طول دوران کاری خود است. اکنون نیز علیرغم دشواریهای بسیار، با عزمی راسخ در راه توسعه و پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه اسلامی ایران گام بر می دارد.

این انتشارات به صورت بخش خصوصی و NGO عمل کرده و تمامی تلاش دست اندر کاران انتشارات، چاپ و نشر کتابهای ارزشمند در حوزه های علمی و فرهنگی میباشد. این مجموعه افتخار ترجمه و انتشار کتابهای نویسندگان مطرح و بروز بین المللی دنیا افرادی چون برایان تریسی، آنتونی رابینز، باربارا دی انجلس و تونی بازان را دارد.

انتشارات بوکتاب طی سالهای گذشته به طور مستمر در کلیه نمایشگاه های بین المللی کتاب تهران حضوری فعال داشته و همچنین در عرصه های بین المللی همچون نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، نمایشگاه بین المللی کتاب لندن، پاریس و …. به عنوان گروه انتشاراتی بازدید کننده از این نمایشگاها شرکت کرده است که نتیجه این بازدید های بین المللی انعقاد قراردادهای مختلف و تفاهمنامه ها جهت چاپ و نشر کتابهای نویسندگان بروز و مطرح دنیا میباشد.

علی رقم وجود مشکلات فراوان و کاستیهای موجود در عرصه فرهنگی و انتشاراتی کشور در سالهای گذشته علی الخصوص سال جاری ۱۳۹۷، این واحد انتشاراتی کماکان با علاقه و سعی تمام در تلاش برای چاپ و انتشار کتب ارزشمند در حوزه های مربوطه فعالیتی خویش میباشد.
امید آن داریم که با تلاش فراوان و چاپ این کتابهای مفهومی و ارزشمند سهم ناچیزی از ارتقاء فرهنگ مطالعه و کتابخوانی کشور عزیزمان ایران را دارا باشیم و سعی این مجموعه بر اشاعه فرهنگ دوستی و آشتی با کتاب میباشد لذا صرف نظر از جنبه اقتصادی، سعی وافر برای توسعه جنبه فرهنگی و افزایش نرخ مطالعه و کتاب خوانی در سطح کلی کشور را داریم.

به امید دیدن روزهای بهتر و روشن برای کشور عزیزمان ایران وتلاش برای آشتی بودن با کتاب.

مدیر مسئول انتشارات
حسین مطیع
۱۳۹۷/۱۱/۰۱

 


BOOKTAB PUBLICATION

Managing Director: Hossein Motie
Date of establishment: 20.07.2005

     Booktab Publication was established in 2005 with the aim of publishing books on psychology, social sciences, literature and public books, and has published more than 250 books in related subjects. This unit is proud to collaborate with professors, researchers, writers and translators throughout their career. Now, in spite of many difficulties, it is struggling to develop the scientific and cultural progress of the Islamic society of Iran.

     This publication works as a private sector and NGO, and all its crew members’ effort is publishing valuable books in the fields of science and culture. This collection is proud of the translation and publication of internationally acclaimed writers such as Brian Tracy, Anthony Robbins, Barbara De Angels and Tony Buzan.

     During the last years, Booktab Publication has been actively involved as a visiting group in all the international book exhibitions in Tehran, as well as in international book exhibitions such as Frankfurt International Book Fair, the London International Book Fair, Paris and etc., They have participated in this exhibition, as a result of these international visits, the conclusion of various contracts and memorandum of understanding for the publication in order to publish books of the most popular and authors of the world.

     Due to the numerous problems and shortcomings in the country’s cultural and publishing areas in recent years, especially this current year 1397, this publishing unit continues to be interested in and endeavors to publish valuable books in its respective fields.

     We hope that with the great effort and publishing these conceptual and valuable books, we will have a small share of the promotion of the culture of reading in our beloved Iran, and the attempt is to promote the culture of friendship and reconciliation with the book. Therefore, regardless of the economic aspect, to develop the cultural aspect and increase the rate of reading at the nationwide level.

     Hoping to see the best and bright days for our beloved Iran, and the effort to be reconciled with the book.

Director of Publications

Hossein Motie

انتشارات بوکتاب