​جداول به‌روز شده کارگروه کاغذ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این جداول در قالب وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ، فهرست متقاضیان واردات کاغذ در نوبت طرح در کارگروه ساماندهی و وضعیت واردات کاغذ تایید شده در کارگروه ساماندهی به تفکیک نوع کاغذ منتشر شده است.
 
جداول عنوان شده از لینک های زیر قابل دسترسی است:
جدول اسامی متقاضیان تایید شده واردات کاغذ
جدول اسامی متقاضیان واردات کاغذ در نوبت طرح در کارگروه
جدول وضعیت واردات کاغذ به تفکیک نوع کاغذ
این مطالب را به اشتراک بگذارید: