هاشم آقاجری سخنران حلقه مطالعاتی کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه در حلقه مطالعاتی کتاب به عبور از تحکیم و واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت می‌پردازد.

در جلسه نخست که یکشنبه ۱۰ آذرماه ساعت ۱۶ برگزار می‌شود، هاشم آقاجری، استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس حضور دارد.

موضوعات مورد مطالعه و بررسی در حلقه مطالعاتی به شرح زیر است: شناخت تاریخی نقش انجمن‌های اسلامی در ۶۰ سال تاریخ جنبش دانشجویی، بررسی نقش دفتر تحکیم وحدت در جنبش دانشجویی از دهه شصت تا سال ۸۸، آسیب شناسی و نقد عملکرد دفتر تحکیم وحدت از دهه شصت تا سال ۸۸، بررسی علل استحاله دفتر تحکیم وحدت، چشم‌انداز آینده جنبش دانشجویی ایران با محوریت انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه

این نشست در ساختمان شهدا دفتر مرکزی انجمن اسلامی آزادی‌خواه برگزار می‌شود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: