نویسنده همدانی آثار خود را به معصومه ابتکار اهدا کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در همدان، معصومه ابتکار طی سفر خود به استان همدان، در نشست شورای مشورتی زنان این استان حضور یافت.

در این نشست بانوی نویسنده همدانی سه کتاب گلستان یازدهم، دختر شینا و ساجی را به معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده اهدا کرد.

بهناز ضرابی‌زاده از همدان به عنوان «شهر تقریظ‌ها» یاد کرد و گفت: آثار نویسندگان این استان بیشترین تقریظ مقام معظم رهبری را دریافت کرده است.

نویسنده آثاری مانند «ساجی» و «گلستان یازدهم» بیان کرد: راوی این کتاب‌ها بانوانی هستند که در هشت سال دفاع مقدس در گمنامی و با عزت و شجاعت جنگیدند. این زنان از بنیان خانواده پاسداری می‌کردند و شیرمردان را روانه جبهه‌ها کردند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه کتاب «دختر شینا» در روزهای اخیر به چاپ صدم رسیده است، عنوان کرد: افتخار این کتاب و کتاب «گلستان یازدهم» تقریظ مقام معظم رهبری است. «ساجی» نیز خاطرات خانم باقرزاده است که در بهار امسال منتشر شده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید:

نویسنده همدانی آثار خود را به معصومه ابتکار اهدا کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در همدان، معصومه ابتکار طی سفر خود به استان همدان، در نشست شورای مشورتی زنان این استان حضور یافت.

در این نشست بانوی نویسنده همدانی سه کتاب گلستان یازدهم، دختر شینا و ساجی را به معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده اهدا کرد.

بهناز ضرابی‌زاده از همدان به عنوان «شهر تقریظ‌ها» یاد کرد و گفت: آثار نویسندگان این استان بیشترین تقریظ مقام معظم رهبری را دریافت کرده است.

نویسنده آثاری مانند «ساجی» و «گلستان یازدهم» بیان کرد: راوی این کتاب‌ها بانوانی هستند که در هشت سال دفاع مقدس در گمنامی و با عزت و شجاعت جنگیدند. این زنان از بنیان خانواده پاسداری می‌کردند و شیرمردان را روانه جبهه‌ها کردند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با بیان اینکه کتاب «دختر شینا» در روزهای اخیر به چاپ صدم رسیده است، عنوان کرد: افتخار این کتاب و کتاب «گلستان یازدهم» تقریظ مقام معظم رهبری است. «ساجی» نیز خاطرات خانم باقرزاده است که در بهار امسال منتشر شده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: