نمایشگاه قرآن‌های خطی کتابخانه مجلس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، به مناسبت فرارسیدن ماه پربرکت رمضان، نمایشگاهی از نسخ خطی قرآن کریم موجود در بخش خطی کتابخانه مجلس در روز ‌شنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با پنجم رمضان ۱۴۴۰ افتتاح شد.

در زیر به معرفی اجمالی قرآن‌های خطی به نمایش گذاشته شده می‌پردازیم.
ساعت بازدید: ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر
بازدید برای عموم آزاد است.
 
نسخه شماره: ۱۲۲۷۱
خط: نسخ و نستعلیق، کاتب: احمد وقار فرزند وصال شیرازی
تاریخ کتابت: ۱۲۷۸ق، کتابت شده به جهت حسام‌السلطنه سلطان مراد میرزا، ۲۳۵ برگ، ۱۹ سطر
 
نسخه شماره: ۴
خط: نسخ، کاتب: میرزا شفیع وصال شیرازی
تاریخ کتابت: ۱۲۳۶ ق، کتابت شده جهت حاج علی بابا تبریزی، ۵۱۰ برگ، ۱۵ سطر
 
نسخه شماره: ۱۱۹۳۲
خط: نسخ غبار و حواشی شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب و تاریخ کتابت (احتمالاً قرن ۱۳ ق)، ۳۴ برگ، ۴۹ سطر
 
نسخه شماره: ۱۱۹۲۸
خط: نسخ و ترجمه نستعلیق، کاتب: محمدشفیع تبریزی
تاریخ کتابت: ۱۲۳۳ ق، ۴۱۷ برگ، ۲۲ سطر
این قرآن خطی ترجمه فارسی هم دارد
 
نسخه شماره: ۱۱۹۳۶
خط: نسخ، کاتب ام سلمه دختر فتحعلیشاه قاجار
تاریخ کتابت: ۱۲۴۹ ق، نوشته شده به امر محمدشاه قاجار، ۲۳۴ برگ، ۱۷ سطر
 
نسخه شماره: ۱۶۲۴ سنا
خط: نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب
تاریخ کتابت: احتمالاً قرن ۱۱ یا ۱۲ ق
اهدایی نخست‌وزیر سوریه به مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که با امضای اکبر هاشمی مورخ ۱۵/۹/۶۴ به کتابخانه مجلس تقدیم شده است. ۱۱۶۷ صفحه، ۲۲ سطر
این قرآن خطی ترجمه فارسی هم دارد
 
 
نسخه شماره: ۱۱۹۳۳
خط: نسخ، کاتب: دوست محمدبن‌سلیمان هروی
تاریخ کتابت: ۹۲۹ ق، مکان کتابت: هرات، ۷۴۸ صفحه، ۱۲ سطر
 
نسخه شماره: ۱۱۹۳۹
خط: نسخ و محقق، کاتب: دوست محمدبن‌سلیمان هروی
تاریخ کتابت: ۹۴۶ ق، مکان کتابت: هرات، ۳۰۳ صفحه، ۲۷ سطر
 
نسخه شماره: ۲۰۰۱
خط: نسخ و نستعلیق، کاتب: احمد وقار فرزند وصال شیرازی
کتابت: ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱ ق، کتابت شده به جهت حاج علی‌خان اعتمادالسلطنه، ۶۱۳، ۱۲ سطر
این قرآن خطی ترجمه فارسی هم دارد
 
نسخه شماره: ۱۲۲۷۴
خط: نسخ، کاتب: علاءالدین محمد تبریزی
تاریخ کتابت: ۹۸۲ ق، ۲۹۲ برگ، ۱۲ سطر
 
نسخه شماره: ۱۳۴۱ سنا
خط: نسخ، کاتب: حسن بن علی نسابه
تاریخ کتابت: ۱۲۹۷ ق، کتابت شده به دستور معتمدالدوله فرهاد میرزا، ۱۹۰ برگ، ۱۹ سطر
 
نسخه شماره: ۱۱۹۳۷
خط: نسخ، کاتب: محمدابراهیم قمی
تاریخ کتابت: ۱۰۹۶ ق، ۲۹۶ برگ، ۱۵ سطر
 
نسخه شماره: ۱۳۴۰ سنا
خط: نسخ، کاتب: محمدابراهیم بن حاجی محمدصفر
تاریخ کتابت: ۱۲۴۳ ق، ۲۸۸ برگ، ۱۵ سطر
 
نسخه شماره: ۱۱۹۳۴
خط: نسخ، کاتب: شمس‌الدین محمد سبزواری متخلص به وصفی
تاریخ کتابت: ۹۷۷ هـ ، ۵۱۱ برگ، ۹ سطر
 
نسخه شماره: ۴۱۵۲
خط: نسخ، کاتب: احمد نیریزی
تاریخ کتابت: ۱۱۲۵ ق، مکان کتابت: اصفهان، ۴۴۰ برگ، ۱۲ سطر

این مطالب را به اشتراک بگذارید: