نقدوبررسی کتاب «تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) در این جلسه، نسرین فقیه ملک‌مرزبان درباره‌ روش تحقیق نویسنده، نیز ارتباط ادبیات و جامعه در گذار به مدرنیسم و پسامدرنیسم صحبت خواهد کرد؛ محمدمهدی اردبیلی درباره‌ مفاهیم فلسفی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته نظرات انتقادی خود را ارائه خواهد داد و محمد راغب نیز به بحث درباره‌ شیوه‌های روایت‌گری در داستان پسامدرن و آنچه از این منظر در کتاب بدان پرداخته شده، نظرات خود را بیان خواهد کرد.

این نشست از ساعت ۱۶ تا ۱۸ پنجم آذرماه ۱۳۹۸ در دانشکده‌ زبان و ادبیات دانشگاه الزهرا، تالار حافظ برگزار می‌شود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: