فراخوان مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برای استارتاپ‌ها در حوزه نشر

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات این دانشگاه در نظر دارد به‌منظور بهره‌مندی از ایده‌های نو در حوزه نشر، از همکاری و همیاری استارت‌آپ‌های این حوزه بهره‌مند شود. از این رو ایده‌پردازان و استارت‌آپ‌های حوزه نشر می‌توانند ایده‌ها و شرح فعالیت‌های خود را به این مؤسسه ارسال کنند.

گفتنی است مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران پس از بررسی پیشنهادها با صاحبان ایده و استارت‌آپ‌های برگزیده تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کند.
 

این مطالب را به اشتراک بگذارید:

فراخوان مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران برای استارتاپ‌ها در حوزه نشر

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات این دانشگاه در نظر دارد به‌منظور بهره‌مندی از ایده‌های نو در حوزه نشر، از همکاری و همیاری استارت‌آپ‌های این حوزه بهره‌مند شود. از این رو ایده‌پردازان و استارت‌آپ‌های حوزه نشر می‌توانند ایده‌ها و شرح فعالیت‌های خود را به این مؤسسه ارسال کنند.

گفتنی است مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران پس از بررسی پیشنهادها با صاحبان ایده و استارت‌آپ‌های برگزیده تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کند.
 

این مطالب را به اشتراک بگذارید: