عضوگیری انجمن صنفی زنان ناشر در نمایشگاه کتاب

اعظم کیان‌افراز؛ سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده این انجمن گفت: انجمن به روال دوره‌های گذشته،‌ امسال نیز برای حضور در نمایشگاه کتاب برنامه‌های مختلفی تنظیم کرده است که دربردارنده موضوعات و طرح‌های مختلف است.
 
وی افزود: در این زمینه انجمن در غرفه خود، کتاب اعضای ناشر و کسانی که نمی‌توانند به صورت مستقیم در نمایشگاه غرفه داشته باشند را برای فروش به مخاطبان ارائه می‌کند.
 
کیان‌افراز با اشاره به برنامه‌های جنبی مختلف در نمایشگاه کتاب تهران نیز توضیح داد: در این زمینه برنامه‌های مختلفی برای نمایشگاه در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال در دیدار مردم با مترجمان و نویسندگان، همچنین عضوگیری از زنان ناشر برخی از این اقدامات به شمار می‌آید.
 
وی یادآور شد: رونمایی از کتاب‌های اعضا از دیگر برنامه‌های انجمن در ایام نمایشگاه کتاب است و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، زنان ناشری که کتاب‌های جدید دارند با همکاری کمیته علمی و فرهنگی برنامه‌های رونمایی کتاب خواهند داشت.
 
سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر همچنین از برگزاری دو نشست رویکرد نقش انجمن‌های زنان در افزایش فرهنگ عمومی جامعه خبر داد و گفت: این ۲ نشست با موضوع‌ زن، کتاب و سینما و زن،‌ کتاب و توسعه پایدار است که تاریخ دقیق آن‌ها به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.
 
انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر از سال ۱۳۹۲ تاسیس شده است و ۳۰ زن ناشر در آن عضویت دارند.
این مطالب را به اشتراک بگذارید: