سیر تحول و تکامل جانداران در یک کتاب

اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و فعال محیط‌زیست و مشاور اسبق رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در امور محیط طبیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره کتاب جدیدش که در دست تالیف قرار دارد گفت: این روزها مشغول تالیف کتابی درباره سیر تکامل و تحول جانوران در ایران هستم، کتابی که دیدی همه‌جانبه از پراکندگی جانداران در ایران ارائه می‌دهد.
 
کهرم افزود: این کتاب با ارائه آمار و ارقام دقیق، شرایط بومی و وضعیت اغلب جانوران و جانداران ایران مورد بررسی قرار داده است. برای مثال سیاه خروس جزو آن دسته از جاندارانی است که از شرایط بحرانی انقراض خارج شده و در وضعیت مطلوبی قرار دارد که مکان زیست این جاندار در جنگل‌های ارسباران است؛ همچنین تمساح پوزه‌کوتاه کاهش پیدا کرده و در معرض انقراض است یا پرنده‌های ترابی هم چنین وضعیتی را دارد.
 
وی ادامه داد: بخشی از کتاب، حاصل سال‌ها یادداشت‌های من از بازدید از مناطق گوناگون ایران است و بخشی هم حاصل اطلاعاتی است که سال‌ها در ذهن مانده است و در کتاب پیاده می‌شود. درواقع می‌تواند مرجعی برای پژوهشگران در حوزه پراکندگی جانوران باشد؛ همچنین نقشه اطلاعاتی که درباره هرگونه جانوری در این کتاب آورده شده است، در انتها برای هر کدام طراحی شده است.
 
 
 
این مطالب را به اشتراک بگذارید: