سالمندی خوب چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «سالمندی خوب؛ مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیرشدن» به دنبال بررسی مفاهیم متداول در حیطه مطالعات و سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی خوب و ارائه تعریف جامعی برای آن است. تمرکز اصلی این مطالعه نیز روی مفاهیم «سالمندی موفق» و «سالمندی فعال» است، که دو مفهوم مطرح‌شده اصلی است و ابعادی هم‏پوشان در حوزه تحقیقاتی و سیاست‌گذاری دارد.
izmir escort

این یک واقعیت است که چالش‏‌ها و الزامات سیاست‌گذاری اجتماعی در حیطه جمعیت سالمندان سبب ظهور مفاهیم و راهبرد‏های جدیدی برای داشتن دوران سالمندی خوب شده؛ به‌نحوی‌که با طیف گسترده‏ای از مفاهیم جایگزین، تعاریف و شاخص‏‌سازی‏‌ها در ادبیات سالمندی خوب همراه بوده است. 

مقالات کتاب مذکور با کلیدواژه‌ای سالمندی فعال و سالمندی موفق و با جست‌وجوی منظم در پایگاه‌‏های اطلاعاتی به دست آمده كه پس از غربالگری درنهایت تعداد ۱۰۶ مطالعه وارد این پژوهش شده است. داده‏‌های مقالات نیز کدگذاری، طبقه‏‌بندی و در قالب یک ماتریس ارائه شده و درنهایت بر اساس سنتز داده‏‌ها، چارچوب مفهومی سالمندی خوب بیان شده است. در این میان، یافته‌‏های مطالعه بیانگر این است که چارچوب مفهومی چندبعدی سالمندی خوب شامل چهار بُعد سلامت جسمانی و روان‌شناختی، امنیت مالی و اقتصادی، به‌زیستن اجتماعی و داشتن معنویت و تعالی است. 

در این میان، برای سنجش هریک از ابعاد ابزارهای متعددی وجود دارد؛ ازاین‌رو سالمندی خوب در سطح فردی و ملی سنجش می‌شود. درنهایت نیز در حیطه سیاست‌گذاری اجتماعی، بر اساس چارچوب مفهومی مذکور در سه سطح فرد، خانواده و جامعه راهکارهایی برای سالمندی خوب ارائه می‌شود.

کتاب «سالمندی خوب؛ مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیرشدن» به همت نسیبه زنجری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تالیف و از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شده است.
 

این مطالب را به اشتراک بگذارید: