بیانیه خانه شاعران درباره نامگذاری خیابان‌های شهر به‌نام شاعران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، خانه شاعران ایران در بیانیه‌ای نسبت به نامگذاری خیابان‌های شهر تهران به نام شاعران معاصر واکنش نشان داده است که در ادامه می‌خوانید.

«بسم الله الرحمن الرحیم
درختان ، شناسنامه باغند و حرمت و حیات باغ، در گرو حرمت و حیات درخت‌هاست.
ما، در سایه سار باغ گذشتگان نفس کشیده‌ایم و بالیده‌ایم. از هر درخت، حکایت‌ها شنیده‌ایم و ثمرها چیده‌ایم ؛ نوبتی هم باشد، نوبت ماست که نام و نشان درختان را به کودکان امروز بیاموزانیم تا قدر و قیمت باغ بدانند و از اصل و ریشه‌های خویش دور نمانند.

خوشا مُلکی که زنان و مردانش، حق‌ شناس میراث دیروز و امانت‌دار فردایند و  دم و قدم و قلم‌، وقف نیکویی و نیک‌اندیشی و  نیکنامان کرده‌اند که گفت:
از آن بهره ورتر در آفاق کیست
که در مُلک رانی به انصاف زیست
بد و نیک مردم چو می بگذرند
همان به که نامت به نیکی برند
چو خواهی که نامت بود جاودان
مکن نام نیک بزرگان نهان
نیامد کس اندرجهان کو بماند
مگر آن کزآن نام نیکو بماند

خانه شاعران ایران، مراتب سپاس و قدردانی خود را از شورای محترم شهر تهران‌، به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی كه  از طرح نامگذاری خیابان‌های تهران به نام ارجمند شاعران و هنرمندان حمايت كردند، اعلام مى‌دارد. امیدواریم اين عزيزان به فضل حق مصداق اين سخن معصوم (ع) باشند كه «شكرگزارترين شما نسبت به خداوند، شكرگزارترين شما به مردم است.»

آباد باد و دور از گزند، باغ عزیز و شکوهمند ایران که درختان سبز و برومندش، شهیدان وطنند و بزرگان هنر و بالابلندان سخن.

خانه شاعران ايران»

این مطالب را به اشتراک بگذارید: