«اینترنت و سواد مجازی»؛ ابزاری برای پیشرفت جهان امروز

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «اینترنت و سواد مجازی» نوشته سعیدرضا عاملی و ابراهیم محسنی آهویی در شش فصل به نگارش درآمده است. فصل اول این کتاب بیان می­‌کند که سواد عمومی به معنای توانایی‌های دانشی، مهارتی و تحلیلی کاربران است که در فضای مجازی برای مسئولیت پذیری، بهره­‌وری مناسب، انتخاب­‌های منتهی به تامین سلامت و تعالی اجتماعی ضرورت دارد. 

«گونه شناسی گفتمان‌های غالب مطالعاتی در رویکرد به سواد مجازی با تاکید بر ایران» عنوان فصل دوم این کتاب است که به دنبال گونه‌‌‌شناسی گفتمانی پژوهش‌های مرتبط با سوادهای نوین مبتنی بر فناوری­‌های مجازی است. گونه شناسی سواد مجازی جامعه ایرانی، شناختی درباره دانش و آگهی اولیه به دست آمده از مطالعات گوناگون در خصوص وضعیت کمی و کیفی سواد مجازی و مقایسه آن با دیگر سواد مرتبط با فناوری‌های مجازی ایجاد می­‌کند که خود می‌تواند به شناخت شناسی سواد مجازی جامعه ایرانی از این مسیر منجر شود.

فصل سوم با عنوان «الگو شناسی سواد مجازی: الگوی سواد مجازی با رویکرد دوفضایی» به تبیین الگوهای سواد مجازی یا سوادهای مرتبط با سواد مجازی در سطح جهانی می‌پردازد. در این فصل الگوها و استانداردهای بین المللی و ملی بسیاری بررسی می‌شود. این فصل پس از بررسی و نقد الگوها و استانداردها به ارائه الگوی ترجیحی سواد مجازی و طراحی مجموعه شاخص تخصصی می­‌پردازد.

فصل چهارم، با عنوان «رویکردهای نظری سواد مجازی» با هدف عبور از رویکردهای متداول نسبت به سواد مجازی و پیشنهاد خوانش دوفضایی از سواد مجازی به عنوان سواد جامعه تدوین شده است.

فصل پنجم این کتاب با عنوان «نظریات آموزش و یادگیری سواد مجازی» بر چهارچوب نظریه آموزش و یادگیری سواد در زیست جهان معاصر تمرکز دارد. آنچه به عنوان مسئولیت بخش آموزش برای آماده سازی افراد به عنوان تبدیل شدن به شهروندان با سواد مجازی درک می‌شود. مسئولیت پذیرفته شده، تمامی فضاهای آموزشی است تا از آماده سازی افراد به منظور تبدیل شدن به شهروندان باسواد مجازی درک شود.

فصل ششم به موضوع «سواد مجازی و اشتغال» اختصاص دارد که در آن، روند تحولات فناورانه و تغییرات الگواره­ای(پارادایمی) کار، فرایند کاری، محیط انجام کار و نیروی کار و نیز روابط کاری متاثر از انقلاب فناورانه و همچنین دیگر پیش‌ران­‌ها دچار تحول شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل بیان می‌شود که چگونه سوادمجازی خود را با مختصات فضای جدید کار منطبق ساخته است. بنابراین کار مجازی را می­‌توان پاسخ منطقی عرصه کار و اشتغال به پیشرفت‌های فناورانه دانست که در عین حال نیاز به «سواد مجازی» را مطرح می‌کند.

در پایان این کتاب، بخش نتیجه‌گیری با عنوان «سواد دو فضایی به مثابه الگوی جامع سواد مجازی» ضمن ارائه الگوی سواد دوفضایی، اجزای ساختار سه سطحی، سواد مجازی را متشکل از مولفه‌های عمومی، اختصاصی، و حرفه­‌ای یا تخصصی ارائه می­‌کند.

این کتاب را باید باز تعریف سواد مجازی به عنوان ماهیت چند بعدی دانست که همزمان حوزه­‌های گسترده تاثیر، وضعیت کنشگران و اهداف تعیین کرد.

کتاب «اینترنت و سواد مجازی» نوشته سعیدرضا عاملی و ابراهیم محسنی آهویی در ۳۷۱ صفحه، با شمارگان هزار نسخه و به بهای ۴۱ هزارتومان از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات راهی بازار نشر شده است.
 

این مطالب را به اشتراک بگذارید: