انتشار فراخوان سومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه‌شناسان کلاسیک/ جامعه‌شناسی جورج زیمل

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با توجه به برگزاری موفقیت‌آمیز اولین و دومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه‌شناسان کلاسیک و مسائل جامعه‌ی ایران در اسفند ماه ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، که به ترتیب به دو جامعه‌شناس کلاسیک و بنیان‌گذار جامعه‌شناسی، امیل دورکیم و ماکس وبر اختصاص داشته است، گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی در نظر دارد با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران این همایش را به صورت یک رویداد علمی سالانه برگزار کند و هر سال به یکی از جامعه‌شناسان کلاسیک و برجسته بپردازد.

اینک در سومین همایش ملی «خوانش انتقادی جامعه‌شناسان کلاسیک و مسائل جامعه ایران» در نظر است، دیدگاه‌های جامعه‌شناسانه جورج (گئورگ) زیمل به عنوان یکی دیگر از متفکران کلاسیک که آراء وی تأثیر زیادی بر سنت‌های فکری علوم‌اجتماعی و جامعه‌شناسی داشته است با رویکردی انتقادی مورد مطالعه قرار گیرد و ربط و تناسب یا عدم تناسب آن‌ها برای شناخت و تحلیل مسائل اجتماعی جامعه ایران بررسی شود.

محورهای همایش  
جورج زیمل و سنت‌های فلسفی و جامعه‌شناختی پیشین، معاصر و پس از او
جامعه‌شناسی صوری و سنخ‌های اجتماعی
نظریه‌ی اعداد و روابط اجتماعی
فلسفه‌ی پول و مبادله: وجوه اجتماعی و فرهنگی پدیده‌های اقتصادی
کلان شهر، مد، ذهنیت و اخلاق شهرنشینان
تضاد و گروه‌های اجتماعی
نظریه‌ی تاریخی و روش‌شناسی تفسیری و هرمنوتیک
مدرنیته، فرهنگ و تراژدی فرهنگی
دین، دینداری و هنر
وجوه دیالکتیکی مقولات اجتماعی و فرهنگی در اندیشه زیمل
خانواده، عشق و تمایلات جنسی
 
تعداد کلمات چکیده (خلاصه مقاله) بین ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ کلمه (بدون احتساب کلمات کلیدی) و تعداد کلمات کلیدی: ۵ تا ۷ کلمه و مقاله کامل تا ۸۰۰۰ کلمه مناسب عنوان شده است.
 
همچنین از نظر فرمت بهتر است چکیده شامل طرح مسئله، روش تحقیق و نتایج باشد. مقاله بایستی شامل مقدمه (طرح مسئله، اهمیت و ضرورت و …) روش (ملاحظات و توضیحات مربوط به روش)، متن و بدنه‌ی اصلی مقاله (عناوین فرعی‌تر مقاله و … )، بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها باشد.
 
از نظر محتوا نیز شایسته است، نویسندگاندر چکیده تنظیمی و اصل مقاله دو هدف اصلی همایش، یعنی داشتن رویکرد انتقادی به اندیشه‌ها، آثار و کنش آکادمیک و اجتماعی زیمل و مرتبط بودن با مسائل جامعه‌ی ایران را در نظر داشته باشند.
 

 
دریافت چکیده: تا پایان آذر ماه ۱۳۹۸
ارسال اصل مقاله: تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
برگزاری همایش: ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸
شماره دبیرخانه همایش: ۰۹۰۲۰۸۳۹۲۵۵
رایانامه: tnccrp@gmail.com

این مطالب را به اشتراک بگذارید: