​نشست «پدیده‌شناسی امروز» برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به همت گروه فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نشست پدیده‌شناسی امروز با ارائه عابد کانور (کلژ بین المللی فلسفه پاریس – دانشگاه هیلدسهایم) برگزار می‌شود.
 
هدف از این سخنرانی ترسیم معنا و کارکرد تقریبی پدیده‌شناسی در اروپا (به‌ویژه در فرانسه و آلمان) و اشاره به مباحث محوری امروزی آن است.
 
نقطه آغاز سخنرانی پدیده‌شناسی ادموند هوسرل خواهد بود، به این ترتیب که چگونه طرح چند پرسش و محور در دست‌نوشته‌های او (مانند بدن، زندگی انضمامی سوژه، جهان و امکان مابعدالطبیعة پدیده‌شناسانه) زمینه‌ساز تفاسیری و، به تبع آن، طرح مسائلی (در نزد پدیده‌شناسانی چون فینک، لانگربه، مرلوپونتی، ریشیر) می‌شوند که از چارچوب ترسیم‌شده در آثار او فراتر می‌روند.
 
این نشست چهارشنبه، ۴ دی‌ماه از ساعت ۱۶ در خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان شهید آراکلیان، پلاک ۴، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برپا می‌شود.
این مطالب را به اشتراک بگذارید: