​خوانش و گزارش تاریخ بیهقی در خانه اندیشمندان علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، انجمن سرو سایه فکن با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی سلسله جلسات خوانش و گزارش تاریخ بیهقی را برگزار می‌کند.

این جلسه‌ها که مدرس آن علی‌اصغر بشیری است یکشنبه‌ها ساعت ۱۶ تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه در سالن سعدی خانه اندیشمندان برگزار می‌شود.

تاریخ بیهقی از جمله آثار گرانسنگ نثر فارسی است که با توجه به موضوع آن، در دو حوزه ادبیات و تاریخ، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در باب این کتاب مطرح است، میزان حجم و محتوای این کتاب است. موضوع تاریخ بیهقی، چنان‌که امروزه در دست ماست، روایتگر چگونگی به قدرت رسیدن مسعود غزنوی و حوادث دوران زمامداری وی تا اندکی پیش از مرگ اوست. ظاهراً بیهقی در پی تکمیل تاریخ خویش تا پایان دوران مسعود و نوشتن تاریخ جانشینان مسعود نیز بوده است. برخی از پژوهشگران بر اساس پاره‌ای از مطالب کتاب و نیز سخنان ابن‌فندق و اشارات چندی که در بعضی از کتاب‌ها آمده است، چنین استنباط کرده‌اند که حجم این کتاب، بسی فزون‌تر از آن چیزی است که امروزه در دسترس است.

خانه اندیشمندان در خیابان استاد نجات‌اللهی(ویلا)، نبش خیابان ورشو واقع شده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: