​ارزش خاک را بدانید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، ناتالی هاید در کتاب خود با عنوان «ارزش خاک» در طول ۱۳ فصل به بیان نقش خاک بر حیات و تاثیرات فرسایش آن بر زندگی انسان‌ها و سایر موجودات پرداخته است.

در مقدمه‌ کتاب « ارزش خاک» می‌خوانیم: «خاک جایگاه میلیون‌ها شکل و گونه‌ حیات است. بسیاری از آنها مانند باکتری‌ها و انواع قارچ‌ها، جلبک‌ها، و جانوران ساده، کوچک و ریز هستند. این حیات کوچک برای فراوری عمل آوردن مواد مغذی، یا مواد غذایی در خاک ضروری اند و آنها را برای مصرف گیاهان تامین می‌کنند. همه‌ جانوران به گیاهان وابسته‌اند چه با خوردن مستقیم آنها یا از طریق خوردن گیاهخواران. گیاهان نقطه آغاز تمام زنجیره‌ها یا شبکه‌‌های غذایی هستند.

براین اساس «تخریب و ویرانی»، «فرسایش آبی»، «باد و یخ»، «آلودگی»، «تاثیرات بر انسان»، «فرسایش را متوقف کنیم»، «کشاورزی بهتر»، «چه کاری از دستتان برمی‌آید» برخی سرفصل‌های این کتاب است.

این کتاب را داوود لطف‌الله ترجمه کرده و در قالب دانشنامه‌ منتشر شده است.

انتشارات فنی ایران، کتاب «ارزش خاک» را که کاغذ آن از جنگل‌های صنعتی پایدار تهیه شده با قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر کرده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: