۸ کتاب در گروه زبان نامزد کتاب سال شدند


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، هشت کتاب در گروه زبان و موضوعات زبان‌شناسی، زبان فارسی، زبان‌های باستانی و گویش‌های محلی، زبان زبان‌های دیگر و زبان عربی به‌عنوان نامزد جایزه کتاب سال شناخته شدند.
 
اسامی نامزدها براساس حروف الفبا به شرح زیر است:

در موضوع زبان‌شناسی چهار کتاب، «تمهیداتی برنظریه زبان»، تألیف لویی یلمزلف، ترجمه محمدامین شاکری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۹۷، «روان‌شناسی زبان»، تألیف و ترجمه مهدی پورمحمد، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)؛ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۷، «مبانی دستور شناختی» تألیف رونالد لانگاکر، ترجمه جهانشاه میرزابیگی، تهران: آگاه، ۱۳۹۷و «معنای معنی: مطالعه‌ای در باب تأثیر زبان بر تفکر و دانش نمادگرایی»، تألیف چالزکی آگدن و آیور آرمسترانگ ریچاردز، ترجمه کورش صفوی، تهران: علمی، ۱۳۹۷ جواز ورود به مرحله نیمه نهایی را کسب کردند.

کتاب «طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی» تألیف ابوالحسن نجفی، به‌همت امید طبیب‌زاده، تهران: نیلوفر،۱۳۹۷  تنها نامزد موضوع «زبان فارسی» معرفی شد.

در موضوع «زبان‌های باستانی و گویش‌های محلی» سه کتاب «اوستا»، تألیف رهام اشه، تهران: کتاب سده، ۱۳۹۷، «زبان پارسیگ (پهلوی)» تألیف رهام اشه، ترجمه مریم تاجبخش و بزرگمهر لقمان، تهران: کتاب سده، ۱۳۹۷ و «فرهنگ اویم ایوک» تألیف فرزانه گشتاسب و نادیا حاجی‌پور، تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی؛ سازمان انتشارات فرورهر، ۱۳۹۷ به دور نیمه نهایی این دوره از جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

در موضوعات «زبان زبان‌های دیگر» و «زبان عربی» کتابی به مرحله دوم راه نیافت.

trabzon escort

این مطالب را به اشتراک بگذارید: