۲۷مقاله در گروه ادبیات فارسی نامزد جشنواره نقد کتاب شدند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، در بخش نقد ادبی هفت مقاله «سیاست، شعر و تصوف در ایران قرون وسطی» نوشته مریم مشرف، آینه پژوهش، شماره۱۷۱،  مرداد و شهریور ۱۳۹۷، «یادداشت‌هایی درباره فردوسی و شاهنامه» نوشته سجاد آیدنلو، آینه پژوهش، شماره ۱۶۹،  فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷»، «تحلیل و نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن» نوشته مریم رامین‌نیا، پژوهشنامه انتقادی متون، شماره ۲، اردیبهشت۱۳۹۷»، «بایسته‌ها و شرایط کاربست واسازی دریدا در نقد متون نقد و تحلیل کتاب واسازی متون آل احمد» نوشته سیدرضا شاکری، پژوهشنامه انتقادی متون، شماره ۲، اردیبهشت۱۳۹۷، «تحلیل و نقد کتاب روایت سر دلبران: بازجست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی» نوشته مصطفی گرجی، پژوهشنامه انتقادی متون، شماره ۲، اردیبهشت۱۳۹۷»، «نقدی بر کتاب سیر ناتورالیسم در ایران» نوشته فؤاد مولودی، پژوهشنامه انتقادی متون، شماره۲، اردیبهشت۱۳۹۷» و «چنین کنند بزرگان: نقد و تحلیل کتاب شرح شوق» نوشته محمد‌یوسف نیری، پژوهشنامه انتقادی متون، شماره ۲، اردیبهشت۱۳۹۷» به‌عنوان نامزد‌های شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب معرفی شدند.
 
مقاله‌های «بررسی انتقادی تصحیح کفایه الطب حبیش تفلیسی» نوشته عرفان چوبینه بهروز، گزارش میراث، شماره ۷۸-۷۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶(انتشار زمستان ۱۳۹۷)، «تحلیل انتقادی تصحیحات و چاپ‌های دیوان شمس تبریزی» نوشته رحمان مشتاق‌مهر، پژوهشنامه انتقادی متون، شماره ۲، اردیبهشت۱۳۹۷، «چو زرّین قبایش بخوانی رواست؟: نقد و بررسی منظومه حماسی شاهنامه اسدی (زرّین قبانامه)» نوشته کامران ارژنگی، فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر، شماره ۲، پاییز و زمستان  ۱۳۹۷، «درنگی بر مباحث فنی شاهنامه در دومین تصحیح دکتر خالقی مطلق» نوشته وحید عیدگاه طرقبه‌ای، گزارش میراث، شماره ۷۷-۷۶، زمستان ۱۳۹۵ (انتشار بهار ۱۳۹۷)، «روش تصحیح متن در دیوان منوچهری دامغانی، به تصحیح محمد دبیرسیاقی و پیشنهادهایی در باب بعضی ابیات دیوان» نوشته راضیه آبادیان، کهن‌نامه ادب پارسی، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۷، «میل در چشم جهان بینش کشید: نورالعیون زرین‌دست و تصحیح آن» نوشته گلپر نصری و یونس کرامتی، آینه میراث، شماره ۶۲، بهار و تابستان ۱۳۹۷، «نقد و بررسی دو طومار نقالی» نوشته محمد‌جعفر قنواتی، جهان کتاب، شماره ۳۵۶-۳۵۵، آذر و دی  ۱۳۹۷ و  «نقد و تحلیل تصحیح شبرنگ‌نامه : داستان رستم و پسر دیو سپید» نوشته سجاد آیدنلو، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۲، اردیبهشت۱۳۹۷  به‌عنوان نامزدهای بخش متون کهن این دوره از جشنواره نقد کتاب شناخته شده‌اند.
 
 
در بخش ادبیات داستانی ۹مقاله «بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی «من جاسوس شوروی در ایران بودم»» نوشته عبدالرسول شاکری، نقد و نظریه ادبی، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۷، «تحلیل تناسب شگردهای روایتگری با درونمایه در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» نوشته تیمور مالمیر و رضوان صفایی صابر، ادبیات پارسی معاصر، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، «تحلیل عناصر بنیادین روایت در داستان شوهر آهوخانم براساس الگوی نظری دیوید هرمن» نوشته عبدالحسین فرزاد و الهام حدادی، سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، شماره ۴۱، پاییز ۱۳۹۷، «رویکردهای نو در نقد اخلاقی: مطالعه موردی سه مجموعه داستان کوتاه» نوشته سیده مریم عاملی رضایی، شماره ۴۳، پاییز ۱۳۹۷، «نقد اجتماعی، سیاسی رمان بادبادک باز به روش ساختگرایی گلدمن» نوشته فرحناز معبودی و علی‌محمد مؤذنی، متن پژوهی ادبی، شماره ۷۵، بهار ۱۳۹۷،  «نقد پسااستعماری رمان رازهای سرزمین من اثر رضا براهنی» نوشته الله‌کرم عباسی، محبوبه خراسانی و محمود حیدری، زبان و ادب فارسی، شماره ۲۳۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، «نقد زیست‌بوم گرایانه داستانی کوتاه از غلامحسین ساعدی» نوشته عبدالله آلبوغبیش و فاطمه گل‌بابائی، ادبیات پارسی معاصر، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۷، «نقد فمنیستی بوم‌گرای رمان جای خالی سلوچ» نوشته بهزاد پور‌قریب، ادبیات پارسی معاصر، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، «نقد و تحلیل قصه‌های «حی بن یقظان» و «سلامان و ابسال» با روایت ابن‌سینا، جامی و ابن طفیل اندلسی» نوشته مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی و علی‌اصغر حلبی، بهارستان سخن، شماره ۴۰، تابستان ۱۳۹۷ جواز ورود به مرحله نیمه نهایی را کسب کردند.
 
 
سه مقاله «دریچه ای به آسمان ایو بونفوا» نوشته حمید فرازنده، نقد و بررسی کتاب تهران، شماره ۵۹، تابستان ۱۳۹۷، «فریدة حسن زاده و ترجمة شعر جهان» نوشته کامیار عابدی ، جهان کتاب، شماره ۳۴۹-۳۵۱، خرداد و مرداد ۱۳۹۷، «نقد اسطوره شناختی مرد مصلوب و مرگ ناصری از احمد شاملو» نوشته جواد فیروزی و…، روایت شناسی، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ در بخش شعر به عنوان نامزد شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب معرفی شدند.
 
آیین پایانی شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب یک شنبه (۲۴ آذرماه) ساعت ۱۵ در سرای کتاب موسسه خانه کتاب به نشانی خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین، شماره ۱۰۸۰، طبقه منهای دو برگزار می شود.
این مطالب را به اشتراک بگذارید: