یک روز نویسندگان به روایت تصویر

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از نیویورک‌تایمز،

بیداری:
 

صبحانه:

رویاپردازی:

نوشیدن قهوه اسپرسو:

نوشتن اولین خط:

عالی:

ناامیدی:

اینترنت‌گَردی:

پیاده‌روی تند:

وقت‌کُشی:

نهار:

مدیتیشن:

چُرت زدن:

به تعویق انداختن کار:

پرسش:

تحقیق:

شام سبک:

چای:

پاسخ دادن به ایمیل‌ها:

هیچ:

نوشتن:

باز هم نوشتن:

و باز هم نوشتن:

هراس وجودی:

خمیازه:

خواب:

این مطالب را به اشتراک بگذارید: