کوشش فکری هگل در حوزه‌ منطق نقد می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) بخش منطق از پیش‌نویس‌های نظام ینا نشان‌دهنده‌ی کوشش فکری هگل برای بازسازی بنیادهای منطقی متافیزیک است. در این دفتر هگل کار خود را با بازنگری در جدول مقولات کانتی آغاز می‌کند و با طرح تمایز میان عدم تناهی راستین و عدم تناهی نااصل، مفهوم عدم تناهی را در فلسفه فیشته برای اولین بار به صراحت مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در پرتو این سنجش است که به تبیین تازه‌ای از نسبت هستی، نسبت اندیشه و تناسب می‌رسد. اگر متافیزیک دانش امر مطلق است هرگونه صورت‌بندی جدیدی از آن تنها بر بنیاد منطقی ممکن است که از یک سو فهم تازه‌ای از فعل شناخت عرضه کند و از سوی دیگر به صورت تا سر حد انضمامیت مطلق آن ساخت بخشد.

به تازگی کتاب «منطق (نظام ینا ۱۸۰۵-۱۸۰۴)» نوشته‌ گئورگ ویلهلم فردریش هگل با ترجمه‌ سیدحسین سجادی از سوی انتشارات حکمت منتشر شده است.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی این اثر اختصاص دارد که با حضور محمدمهدی اردبیلی، میثم سفیدخوش و سیدحسین سجادی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: