کنفرانس بین‌المللی هگل و ایده‌آلیسم آلمانی برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کنفرانس بین‌المللی هگل و ایده‌آلیسم آلمانی در روزهای ۲۵ و ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ در سیدنی- استرالیا برگزار می‌شود.
 

محور موضوعات شامل جورج ویلهلم فریدریش هگل، زندگی، کار و نفوذ هگل، فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، فلسفه هگل، سنت ایده‌آلیسم آلمانی، دیدگاه متافیزیکی-سنتی فلسفه هگل، دیدگاه پست کانتی از هگل، دیدگاه متافیزیکی اصلاح شده هگل، آثار منتشر شده هگل، پدیده شناسی روح، علم منطق، سیستم دایره المعارف هگل و گسترش آن، فلسفه طبیعت، فلسفه روحیه ذهنی و عینی، فلسفه روح مطلق، زیبایی شناسی و دین در فلسفه هگل، خانواده، جامعه مدنی، دولت، قانون اساسی، قانون بین المللی و تاریخ جهان است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۲/sydney/ICHGI/sponsorship در این کنفرانس مشارکت کنند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ است. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  https://waset.org/hegel-and-german-idealism-conference-in-february-۲۰۲۱-in-sydney مراجعه شود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: