«کتیبه‌های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی» نقد می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، پژوهشکده زبان‌شناسی با همکاری پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست بررسی کتاب «کتیبه‌های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی» را برگزار می‌کند.

این نشست با حضور ژاله آموزگار، استاد دانشگاه تهران، محمدتقی راشد محصل، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، حمیدرضا دالوند؛ عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سیروس نصراله‌زاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

نشست «کتیبه‌های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی» شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

سیروس نصراله‌زاده در کتاب «کتیبه‌های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی» 122 کتیبه را بررسی و خوانده و به همراه تعلیقات آورده ‌است. شیوه بررسی هر کتیبه مشتمل است بر معرفی مختصر کتیبه، چگونگی پیدایی آن و سابقه پژوهش. سپس حرف‌نویسی، آوانویسی و ترجمه فارسی آورده شده است. متناسب با هر کتیبه تعلیقات زبانی و تاریخی داده شده است. شیوه تقسیم‌بندی کتیبه‌های خصوصی نیز به ترتیب فصل‌هاست. در مجلد دوم عکس‌های کتیبه به طور مفصل آمده ‌است. در جلوی عنوان هر کتیبه شماره صفحه‌های تصویرها آمده است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه‌وند (۶۴ غربی) واقع شده است. 

این مطالب را به اشتراک بگذارید: