کتاب «الهیات محیط‌زیست» بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه فرهنگی اکو، در این نشست تخصصی سید‌مصطفی محقق‌داماد، رئیس بخش علوم‌اسلامی فرهنگستان علوم، در خصوص رابطه مستقیم و معناداری بین ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی اﺣﺴﺎس ﻣسئوﻟﻴﺖ، اﺧﻼق محیط‏ زیستی و احیای ارزش‌‏های دﻳﻨﻲ و متغیر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ‏زﻳﺴﺖ سخنرانی می‌کند.

بحران زیست‌محیطی که زندگی بشریت معاصر با آن مواجه است، بی‌شک از نوع بحران فکری و اخلاقی است؛ مؤسسه فرهنگى اکو با هدف فراهم آوردن رهیافت تعامل انسان با محیط‏زیست طبیعی با استفاده از متون دینی و آشنایی با راه‌حل‌های معرفتی و بنیادین درزمینه بحران‌های زیست‌محیطی، در تاریخ سه شنبه(۲۸ خرداد‌‌ماه)، از ساعت ۱۴ نشست‌‌ تخصصی با عنوان «الهیات محیط‌زیست» برگزار خواهد کرد.

در صورت تمایل به حضور در برنامه، نام و نام خانوادگی خود را به شماره ۱۰۰۰۰۸۸۲۰۳۵۲۶ پیامک کنید. 

نشانی: تهران، اقدسیه، خیابان موحد دانش، خیابان نیلوفر، شمارۀ ۳، کتابخانه دیپلماتیک مؤسسه فرهنگی اکو.

مؤسسۀ فرهنگى اکو یک نهاد بین‌‌المللى است که با هدف تحکیم قرابت‌‌هاى فرهنگى، هنرى، پژوهشى و ادبی میان کشورهای عضو با دیگر کشورها تأسیس شده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: