کتابی برای آشنا شدن با حلقه‌های مفقوده زندگی انبیا

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) این کتاب اشاره کلی به سنت و سیره انبیای الهی است که متأسفانه بیشتر نکات آن از گردونه ذهنی خارج شده است. اشاراتی است که یادآور می‌شود اراده و حکمت الهی همواره ساری و جاری است و نکته‌های سعادت بشری در آن نهفته است.  

با مراجعه به کتب و متون تاریخی همواره می‌تواند و توانسته با ارائه گوشه‌هایی از زندگی گذشتگان نکات قابل تأملی را برای حال و میراثی برای آیندگان دریافت نمود! در این آثار دو بخش مهم همواره دیده می‌شود: اول بخش غفلت‌ها و دوم بخش حلقه‌های مغفول مانده در زندگانی عصر ما.

در بخش اول عدم توجه و شاید باور به اینکه سیر تحولات و تغییرات در زندگانی امروز ما برخاسته از مقدماتی است که ریشه آن را در گذشته می‌توان یافت که خود به نوعی دیگر به برداشت و متون به دست آمده از آنچه را که هدایت انبیای الهی بر دوش داشته‌اند که نوعا سعادت بشریت را دنبال کرده و می‌کنند و هرگز خدشه‌پذیر نیست.

در بخش دیگری از سیر تحولات فکری می‌توان به اندیشه فلاسفه و حکمایی اشاره داشت که بر اساس اندیشه محصور در چارچوب این جهان و با محدودیت در عمق و توسعه بینش و تفکرات هرکدام چند صباحی در دوران خود طی طریق نموده و بعضا اگر ادامه یافته است به بن‌بست‌هایی برخورد کرده که ناشی از همان تفکر انسان محدود و محصور در حیات و هستی این جهان مشاهده می‌شود.

در دفتر اول این اثر جدول تطبیقی دوران همزمانی پیامبران و اوصیا با پادشاهان و حاکمان آمده است. برگزیده‌ای خلاصه شده از کتاب حیات‌القلوب (تاریخ انبیا)، نکته‌هایی از شیث (ع)، نکته‌هایی از زندگی حضرت ادریس (ع)، نوح (ع)، کلیاتی درباره هود، گزیده نکاتی از حضرت ابراهیم (ع)، اسماعیل و لوط، خلاصه‌ای از مطالب در مورد ذوالقرنین، مطالبی پیرامون حضرت یعقوب و یوسف (ع)، نگاهی به زندگانی حضرت ایوب (ع) و … از مطالبی است که در دفتر اول این کتاب مطرح شده است.

در این دفتر همچنین مولف به نکته‌هایی از زندگانی حضرت ابراهیم (ع)، نکته‌هایی دیگر از حکایت ذوالقرنین(ع)، نکاتی قابل در مورد تبع، مواعظی که خدواند به عیسی وحی کرده است به روایت امام صادق (ع) و نکاتی از سیره و روش حضرت عیسی (ع) را بیان می‌کند.  

در بخشی از این کتاب به برگزیده‌ای خلاصه شده از کتاب حیات‌القلوب (تاریخ انبیا) درباره روایت‌‌هایی که درباره انبیای الهی است، می‌خوانیم: «در کتاب‌های تاریخی درباره ادیان و از جمله در کتاب تاریخ انبیا (حیات القلوب) به ۱۲۴ هزار پیامبر اشاره شده است. این کثرت همواره مورد تأمل بوده است که چگونه با چه جمع یا جمعیتی روبرو بوده‌اند. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد برخی از آنان نبی بوده‌اند و اوصافی که در مورد آنان گفته شد. برخی دیگر رسول بوده‌اند با شرایط خاص رسالت آنان. عده‌ای از آنان صاحب کتاب و رسالت عام بوده‌اند که این دسته را اولوالعزم نامیده است که مسئولیت ارشادی و هدایتی عام و تام هرکدام در دوران بعث خود داشته‌اند که شامل نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد (ص) می‌باشند. به دلیل ضرورت امکان ارشاد مردم اکثرا پیامبران با زبان قوم خود موعظه می‌نموده‌اند و دیگر اینکه بعضی مانند حضرت صالح بر عده معدودی حدود ۴۰ خانوار مبعوث شده بوده‌اند که همان قوم ثمود بوده‌اند که ناقه صالح (ع) را از پای درآوردند. همچنین حضرت هود که فقط برای تعداد معدودی که همان قوم عاد بودند مبعوث شدند تقریبا همین شرایط را حضرت شعیب داشتند.»

کتاب «نگاهی گزینشی به تاریخ انبیا» به تحقیق سید ابراهیم حجازی توسط نشر ایرانا در ۳۲۶ صفحه به بهای ۳۰۰۰۰ هزارتومان منتشر شده است.  

 

این مطالب را به اشتراک بگذارید: