پاسداشتی برای ایران‌شناس پیشکسوت احمد اقتداری

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، خانه اندیشمندان علوم انسانی شنبه ۹ آذر میزبان بزرگداشتی برای احمد اقتداری است.

در این نشست محمدکاظم موسوی‌بجنوردی، ناصر تکمیل‌همایون، هوشنگ دولت‌آبادی، عباس سعیدی، علی دهباشی، رضا رشیدیان، محمدصادق رحمانیان و امید اقتداری سخنرانی می‌کنند. همچنین بخش‌هایی از مستند «به ایران جاودانی‌ام» نمایش داده خواهد شد.

نام احمد اقتداری با خلیج‌فارس پیوند خورده و به «پدر مطالعات خلیج فارس» شهرت دارد. وی مقاله‌‌هاى بسیاری درباره خلیج‌فارس نوشته كه مى‌توان به «زبان‌هاى محلى و فولكلور خليج‌فارس»، «اسناد فارسى، عربى و تركى در آرشيو ملى پرتغال درباره هرمز و خليج‌فارس»، «سرگذشت تاريخى چهار جزيره در خليج‌فارس»، «تاريخ و جغرافياى خليج‌فارس»، «خليج‌فارس و آشنايى با امارات آن»، «محاكمه خليج‌فارس نويسان»، «خليج‌فارس و نام آن» و… اشاره كرد.

«خلیج فارس از دیرباز تاکنون»، «بندرعباس و خلیج فارس»، «صید مروارید در خلیج فارس»، «تاریخ مسقط و عمان و بحرین و روابط آن با ایران»، «آثار شهرهاي باستاني سواحل و جزاير خليج‌فارس و درياي عمان»، «آيين دريانوردي كهن در اقيانوس هند و خليج‌فارس»، «از درياي پارس تا درياي چين»، «تحشيه ارجان و كهگيلويه»، «تحشيه ‌سرگذشت كشتیراني ايرانيان» و… نام برخی از کتاب‌های این پیشکسوت خلیج فارس است. وی افزون بر این آثار، کتابی با نام خلیج فارس نوشته که برای نخستین‌بار در سال ۱۳۴۵ منتشر شده است.

این نشست شنبه ۹ آذر ساعت ۱۷ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان نجات‌اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو برگزار می‌شود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید:

پاسداشتی برای ایران‌شناس پیشکسوت احمد اقتداری

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، خانه اندیشمندان علوم انسانی شنبه ۹ آذر میزبان بزرگداشتی برای احمد اقتداری است.

در این نشست محمدکاظم موسوی‌بجنوردی، ناصر تکمیل‌همایون، هوشنگ دولت‌آبادی، عباس سعیدی، علی دهباشی، رضا رشیدیان، محمدصادق رحمانیان و امید اقتداری سخنرانی می‌کنند. همچنین بخش‌هایی از مستند «به ایران جاودانی‌ام» نمایش داده خواهد شد.

نام احمد اقتداری با خلیج‌فارس پیوند خورده و به «پدر مطالعات خلیج فارس» شهرت دارد. وی مقاله‌‌هاى بسیاری درباره خلیج‌فارس نوشته كه مى‌توان به «زبان‌هاى محلى و فولكلور خليج‌فارس»، «اسناد فارسى، عربى و تركى در آرشيو ملى پرتغال درباره هرمز و خليج‌فارس»، «سرگذشت تاريخى چهار جزيره در خليج‌فارس»، «تاريخ و جغرافياى خليج‌فارس»، «خليج‌فارس و آشنايى با امارات آن»، «محاكمه خليج‌فارس نويسان»، «خليج‌فارس و نام آن» و… اشاره كرد.

«خلیج فارس از دیرباز تاکنون»، «بندرعباس و خلیج فارس»، «صید مروارید در خلیج فارس»، «تاریخ مسقط و عمان و بحرین و روابط آن با ایران»، «آثار شهرهاي باستاني سواحل و جزاير خليج‌فارس و درياي عمان»، «آيين دريانوردي كهن در اقيانوس هند و خليج‌فارس»، «از درياي پارس تا درياي چين»، «تحشيه ارجان و كهگيلويه»، «تحشيه ‌سرگذشت كشتیراني ايرانيان» و… نام برخی از کتاب‌های این پیشکسوت خلیج فارس است. وی افزون بر این آثار، کتابی با نام خلیج فارس نوشته که برای نخستین‌بار در سال ۱۳۴۵ منتشر شده است.

این نشست شنبه ۹ آذر ساعت ۱۷ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان نجات‌اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو برگزار می‌شود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: