نقد ادبی از اواسط دوره قاجار تا سال ۱۲۹۵

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) جلسه نشست این هفته سرای اهل قلم به موضوع «نقد ادبی از اواسط دوره قاجار تا سال ۱۲۹۵ ه.ق» اختصاص دارد.

این نشست با سخنرانی باقر صدری‌نیا در روز سه‌شنبه ۵آذر ساعت ۱۶ تا ۱۸ به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، پلاک ۲سرای اهل برگزار می‌شود.   

این مطالب را به اشتراک بگذارید:

نقد ادبی از اواسط دوره قاجار تا سال ۱۲۹۵

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) جلسه نشست این هفته سرای اهل قلم به موضوع «نقد ادبی از اواسط دوره قاجار تا سال ۱۲۹۵ ه.ق» اختصاص دارد.

این نشست با سخنرانی باقر صدری‌نیا در روز سه‌شنبه ۵آذر ساعت ۱۶ تا ۱۸ به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، پلاک ۲سرای اهل برگزار می‌شود.   

این مطالب را به اشتراک بگذارید: