فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه علمی تئاتر

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، فصلنامه‌ علمی تئاتر در نظر دارد چهار شماره‌ پیش رو را با هدف توسعه‌ مبانی نظری و ارائه دستاوردها و راه‌کارهای علمی و تحقیقاتی در حوزه‌ تئاتر با تأکید و توجه به موضوع‌های زیر منتشر کند:

شماره ۷۶: میزانسن و تئاتر امروز
شماره ۷۷: اقتباس ادبی ـ نمایشی و بینامتنیت
شماره ۷۸: نمایشنامه و اجرا ؛ تقابل یا تعامل
شماره ۷۹: اشکال نوین اجرایی در تئاتر

محققان و پژوهشگران می‌توانند مقاله‌های خود را مطابق با شیوه‌نامه‌ ارائه شده تهیه و به صورت کامل، همراه با چکیده و عنوان انگلیسی به نشانی (ایمیل) فصلنامه‌ تئاترft.drama@gmail.com ارسال کنند.

همچنین تصریح می‌شود که تحریریه‌ فصلنامه‌ تئاتر از پذیرش و انتشار مقالاتی که براساس شیوه‌نامه تهیه نشده باشند و یا کم و کاستی داشته و یا به نشریه‌ دیگری ارائه شده باشند، معذور است.
 
شیوه‌نامه تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در فصلنامه‌ تئاتر

مقاله به ترتیب، شامل چکیده (حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ کلمه)، کلید واژه‌ها (حداکثر تا هفت کلمه)، درآمد (شامل فرضیه ‌و سؤال اصلی، دامنه‌ پژوهش، رویکرد و نوع پژوهش، اهداف، اهمیت و ضرورت موضوع، بهره‌برداران پژوهش و…)، پیشینه، بحث و بررسی، استدلال برای اثبات فرضیه و نتیجه‌گیری (دستاوردها، نمونه‌ها و الگوها، موانع و مشکلات، پیشنهادها برای ادامه‌ پژوهش و…) باشد.
برای متن اصلی فارسی از قلم B nazanin اندازه‌ 13 و برای کلمات انگلیسی از قلم Times New Roman استفاده شود. فصلنامه از پذیرش مقاله‌های بلند معذور است. حجم هر مقاله نباید بیشتر از۸۰۰۰ کلمه (بدون احتساب فهرست منابع و چکیده) باشد.
رسم‌الخط فصلنامه براساس آخرین ویرایش، مصوبه‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. فصلنامه در ویراستاری ادبی مقاله‌ها، بدون تغییر در محتوای آن آزاد است. رعایت نیم‌فاصله در تایپ مقالات الزامی است. ضمناً از پذیرش مقالاتی که راهنمای ویرایش فصلنامه در آن‌ها رعایت نشده است، معذوریم.
مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه‌ علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه‌ محل اشتغال، نشانی، تلفن و دورنگار) در صفحه‌ جداگانه ذکر شود.
ارسال چکیده‌ انگلیسی (۳۰۰ تا ۴۰۰ کلمه) در صفحه‌ای جداگانه، شامل عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، مؤسسه/ مؤسسات متبوع و رتبه‌ علمی آنان الزامی است. ویرایش ادبی چکیده‌ انگلیسی پس از تایید بر عهده‌ فصلنامه‌ تئاتر است.
منابع استفاده شده در متن (جدول‌ها و نمودارها) در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام‌خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار) نام کتاب (حروف مورب و سیاه، قلم شماره‌ ۱۱)، نام و نام خانوادگی مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.
مقاله‌ منتشرشده در نشریه: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار) عنوان مقاله نام نشریه (حروف مورب و سیاه، قلم شماره ۱۱)، دوره (شماره‌ نشریه)، شماره‌ صفحه‌ها.
مقاله‌ ترجمه‌شده در نشریه: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار) عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم. نام نشریه (حروف مورب و سیاه، قلم شماره ۱۱)، دروه (شماره‌ نشریه)، شماره‌ صفحه‌ها.
پایگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله) عنوان مقاله، نام نشریه‌ الکترونیکی (با حروف مورب و سیاه، قلم شماره ۱۱) دوره، تاریخ مراجعه به سایت، نشانی دقیق پایگاه اینترنتی.

درباره‌ مقالاتی که از پایان‌نامه استخراج شده‌اند، نام استاد راهنما به عنوان نویسنده‌ دوم و نویسنده‌ مسئول مقاله ذکر شود و درباره‌ مقالاتی که به صورت مشترک توسط بیش از یک پژوهشگر تألیف شده ذکر نام نویسنده‌ مسئول الزامی است.
ارجاع‌های داخل متن اصلی، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شماره‌ صفحه/ صفحه‌ها) قرار داده شوند. درباره‌ منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود و معادل لاتین کلمات در پایان مقاله بیاید. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از ۴۰ واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی(نیم سانتی متر) از طرف راست (با قلم شماره‌ ۱۲)درج شوند.
نام کتاب‌ها در داخل متن به صورت سیاه و مورب (قلم شماره ۱۱) و نام مقاله‌ها در داخل گیومه قرارگیرند.
تمامی توضیحات (توضیحات، معادل انگلیسی اسامی، عناوین و…) در پایان مقاله و در قسمت پی‌نوشت قرار گیرند.
پذیرش مقاله مشروط به تأیید داوران و شورای تحریریه‌ فصلنامه خواهد بود.
تأکید می‌شود نویسنده/نویسندگان با ارسال مقاله‌ خود برای ارزیابی در فصلنامه ‌متعهد می‌شوند که مقاله‌ آنان در هیچ‌ یک از مجله‌های داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه مقاله‌های همایش‌ها چاپ و ارائه نشده است. مسئولیت حقوقی این موضوع برعهده‌ نویسنده/ نویسندگان است.
فصلنامه‌ تئاتر فقط مقاله‌هایی را می‌پذیرد که به زبان فارسی و در زمینه‌ هنر تئاتر و حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشند.
مقالاتی که تمامی موارد مربوط به این شیوه‌نامه در نگارش، تایپ (فونت و قلم و…) و ارائه‌ آن‌ها رعایت نشده باشد، پذیرفته نخواهد شد.
دریافت مقاله در این فصلنامه، فقط از طریق نشانیft.Drama@gmail.comانجام می‌پذیرد.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: