شب آشنایی با جشن‌های ایران باستان

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، خانه اندیشمندان علوم انسانی میزبان کارگاهی با نام آشنایی با جشن‌های ایران باستان است که همره با جشن نوروز برپا می‌شود.

جشن‌ها یکی از مظاهر تمدن و ویژگی‌های فرهنگی نزد هر ملتی است که در حفظ هویت و ایجاد همبستگی فرهنگی-اجتماعی نقش بسزایی دارد. نحوه‌ برگزاری این جشن‌ها و فلسفه آنها، جلوه اعتقادات و باورها و فرهنگ مردمان یک سرزمین است. همه ملت‌ها، قوم‌ها، ایل‌ها و در همه سرزمین‌ها، روزهایی از سال را جشن می‌گیرند.

در ایران باستان جشن‌های زیادی مانند (نوروز، مهرگان، سده، تیرگان، گهنبارهای فصلی و…) برگزار می‌شد که هر یک از آنها دارای فلسفه و حکمت خاصی بود و در موقعی مشخص از سال برگزار می‌شد و مراسم مخصوص به خود را داشت و بسیاری از آنها در فرهنگ امروز مردم ایران هنوز پا برجاست. شناخت آیین‌های سنتی که همواره جنبه ملی-مذهبی داشته است به عنوان یک عامل در جهت تثبیت هویت ملی نقش بسزایی دارد.

این نشست سه‌شنبه ۷ اسفند ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان نجات‌اللهی(ویلا)، نبش ورشو برگزار می‌شود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: