سومين دوره‌ جایزه‌ شعر جم

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سومين دوره‌ جایزه‌ ملی شعر جم در چهار بخش زیر فراخوان خود را منتشر کرده است.
 
شعر آزاد (شعر نو و نیمایی):
الف: کتاب منتشر شده
ب: کتاب منتشر نشده
ج: اشعار غیر مجموعه ( ۳ تا ۵ اثر)
 
شعر موزون (شعر کلاسیک)
الف: کتاب منتشر شده
ب: کتاب منتشر نشده
ج: اشعار غیر مجموعه ( ۳ تا ۵ اثر)
 
نقد ادبی (شعر)
الف: کتاب منتشر شده  
ب: کتاب منتشر نشده
ج: مقالات منتشر شده در مطبوعات
 
 بخش ويژه جم
الف: کتاب شعر منتشر شده
ب: کتاب شعر منتشر نشده
ج: اشعار غیر مجموعه ( ۳ تا ۵ اثر)
د: کتاب پژوهشی منتشر شده
ه: کتاب پژوهشی منتشر نشده
 
جایزه شعر جم تنها کتاب‌های سال ۹۷ و ۹۸ را داوری خواهد کرد.
 
 شرایط شرکت‌‌کنندگان:
 
۱. این جایزه هیچگونه محدودیت سنی و موضوعی ندارد. بخش ویژه جم( ویژه ساکنین شهرستان جم) است.
  
۲. در بخش اشعار غیر مجموعه ارسال (حداقل ۳ و حداکثر ۵ اثر) ضروری است.
تبصره:
در قالب‌های کوتاه شعر کلاسیک و آزاد ارسال (حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰) اثر بلامانع است.
 
۳. یک شاعر همزمان می‌تواند در ( تمام بخش‌ها) شرکت کند؛ امّا تنها در بخشی که بالاترین مقام را کسب کرده، تقدیر خواهد شد.
 
۴. شاعران می بایست اشعار خود را به صورت تایپی و در هر دو قالب (pdf و word) آپلود نموده و آن را در سایت دبیرخانه دائمی همایش روز جم بارگذاری کنند. فایل PDF به دلیل عدم تغییر در چینش سطرها و فایل WORD به دلیل استفاده از اشعار در ویژه نامه جایزه شعر جم، خواهد بود.
 
۵. تمامی آثار با حذف نام شاعر یا نویسنده و تنها با (کد ویژه) در اختیار داوران قرار خواهد گرفت.
 
۶. نظر به اینکه در سایت ثبت‌نام قبل از ایمیل آثار، تمام مشخصات شاعر ثبت می‌شود، لذا از نوشتن (نام و نام خانوادگی) بر روی فايل آثار ارسالی و درون متن (جداً) خودداری کنید.
 
۷. با هر کد ملی تنها یک بار امکان ثبت‌نام وجود دارد و پس از ثبت نهایی امکان ویرایش، ثبت‌نام مجدد و یا افزودن مطلب و یا فایلی وجود نخواهد داشت.
 
۸. در بخش کتاب سال ۹۷ و ۹۸ و مقالات چاپ شده در مطبوعات، ضرورتا می‌بایست (تصویر جلد کتاب) و (تصویر صفحه نشریه) در بخش مربوطه، آپلود و ارسال شود.
 اشاره:
ارسال ۵ نسخه از کتاب اشعار یا پژوهشی (چاپ اول ۹۷ یا ۹۸ ) به آدرس پستی دبیرخانه ضروری است.
شایسته است تا قبل از پایان مهلت ثبت‌نام و شروع داوری آثار، کتاب‌ها به دبیرخانه رسیده باشد.
 
۹. ثبت‌نام (منحصراً) از طریق سایت دبیرخانه دائمی همایش روز جم به نشانی jam-day.ir/poetry انجام می‌شود.
 
 نشانی پستی( جهت ارسال کتاب): استان بوشهر، شهرستان جم، بلوار ولیعصر، جنب اداره بنیاد شهید، دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم ،صندوق پستی ۷۵۵۸۱۱۵۹۸۶
 
۱۰. ارسال اثر توسط افراد به منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقی شده و هیچگونه مسئولیتی برعهده دبیرخانه نیست.
 
۱۱. آثار توسط داوران مطرح کشور، با حذف نام شاعر و صرفا با کد ویژه ارزیابی می‌شود.
 
۱۲. حضور برگزیدگان نهایی در آیین اختتامیه و اهدای جوایز الزامی است.

جوایز سومین دوره‌ جایزه‌ ملی شعر جم:
 
 بخش شعر( آزاد) و (موزون):
 الف: شعرهای غیر مجموعه‌ای
نفرات اول تا سوم به ترتیب:
تندیس + بیست ، پانزده و ده میلیون ریال
 
ب: کتاب منتشر نشده
نفرات اول تا سوم به ترتیب:
تندیس + بیست وپنج، بیست و پانزده میلیون ریال
 
ج: کتاب منتشر شده
نفرات اول تا سوم به ترتیب:
تندیس + سی ، بیست‌و پنج، پانزده میلیون ریال
 
 
بخش نقد ادبی(شعر)
 الف: نقد منتشر شده در مطبوعات:
نفرات اول تا سوم به ترتیب:
 تندیس +بیست، پانزده و ده میلیون ریال
 
ب: کتاب منتشر نشده
نفرات اول تا سوم به ترتیب:
تندیس+بیست و پنج، بیست، پانزده  میلیون ریال
 
ج: کتاب منتشر شده
نفرات اول تا سوم به ترتیب:
تندیس+ سی ، بیست و پنج، پانزده میلیون ریال
 
 بخش ویژه جم:
 الف: شعرهای غیر مجموعه ای
نفر برگزیده تندیس + مبلغ بیست و پنج میلیون ریال
 
ب: کتاب منتشر نشده
نفر برگزیده تندیس + مبلغ سی میلیون ریال
 
ج: کتاب شعر منتشر شده
نفر برگزیده تندیس + چهل میلیون ریال
 
د: کتاب پژوهشی منتشر نشده
نفر برگزیده تندیس+ سی میلیون ریال
 
ه: کتاب پژوهشی منتشر شده
نفر برگزیده تندیس + چهل میلیون ریال
 
 
آخرین مهلت دریافت آثار:
(۳۰ دیماه ۱۳۹۸)
 
 آیین اختتامیه جشنواره:
 ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸
 
این دوره از جشنواره شعر جم به دبیری مجید اجرایی برگزار می‌شود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: