جلد هفتم تاریخ فلسفه آکسفورد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) جلد هفتم تاریخ فلسفه آکسفورد فلسفه قاره‌ای از ۱۷۵۰ به بعد (طلوع و افول خود) نوشته رابرت سی. سالمن با ترجمه محمد مهدی اردبیلی منتشر شد.

اردبیلی در مورد انتشار این اثر نوشته است: «این کتاب بازه ای تقریباً ۲۵۰ ساله از تاریخ فلسفه غرب را دبرمی گیرد که با انقلاب کوپرنیکی کانت در عرصه متافیزیک آغاز شده و با رویکرد ضد متافیزیکی دریدا به پایان می‌رساند. سالمن برای اینکه بتواند از عهده انجام این وظیفه خظیربرآید تاریخ نگاری فلسفی خاص خودش را به نحوی هدفمند حول یک مفهوم مشخص سامان می‌دهد و می کوشد تا سایر مفاهیم و رویکردها را درپرتو آن بازخوانی کند. این مفهوم که همچون نخ تسبیح سایر مفاهیم را به یکدیگر متصل می‌کند و داستان تاریخ فلسفه را نه حکایاتی پراکنده و تصادفی بلکه به پیشرفت ضروری و منطقی تاملات مختلف درباره این مفهوم بدل می‌سازد، همانا مفهوم «خود» است.

آنچه در این کتاب «خود» نامیده می‌شود در حقیقت وارث مفاهیم نامدار عرصه اندیشه بشر مانند نفس، روح، ذهن، سوژه، عقل و حتی انسان و فطرت است.

آنچه ترجمه فارسی و انتشار کتاب سالمن را توجیه کرده و چه بسا ضرورت می بخشد فقدان اثری مشابه در زبان فارسی است که در عین حجم اندک و نثر شیوا توانسته باشد این دوه تاریخی مهم از کانت تا دریدا را نه ازبیرون بلکه از درون به کمک شرح سیر تطور مفهوم «خود» ترسیم کند. دراین معنا این کتاب می‌تواند خلاء موجود در آثار فلسفی فارسی زبان را پرکند و علاقمندان و دانشجویان را به ویژه در مراحل ابتدایی آشنایی شأن با فلسفه‌های مدرن و پست مدرن همراهی کند و برایشان تحلیلی کل نگرانه و ذهنیتی منسج در خصوص روند حرکت تاریخ فلسفه غرب در دو قرن اخیر را به ارمغان بیاورد.

جلد هفتم تاریخ فلسفه آکسفورد فلسفه قاره‌ای از ۱۷۵۰ به بعد توسط انتشارات سمت راهی بازار نشر شده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: