تسهیل‌گران برگزیده معرفی خواهند شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی شبکه ترویج کتابخوانی ایران،چهارمین دوره جام باشگاه‌­های کتابخوانی کودک و نوجوان پس از آسیب‌ شناسی ادوار گذشته به شرح زیر برگزار می‌شود.

جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان رقابتی است میان باشگاه‌های کتابخوانی در شهرها و روستاهای سراسر ایران که در سال ۱۳۹۸ با شرایط زیر برگزار خواهد شد:

فعالیت باشگاه‌های کتابخوانی دایمی بوده و هر زمان از سال با شرایطی که در این شیوه‌نامه آمده است،علاقه­‌مندان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت، باشگاه خود را ثبت کنند.
باشگاه‌هایی که در سال‌های قبل ثبت شده‌اند، در سال ۱۳۹۸ هم رسمیت دارند و می‌توانند در جام باشگاه‌ها شرکت کنند و از تخیف کتاب برخوردار شوند.
تسهیل گرانی می‌توانند باشگاه تشکیل دهند که در کارگاه‌های آموزشی شرکت کرده باشند. تسهیل‌گرانی که در سال‌های گذشته دوره‌های آموزشی را گذرانده باشند، می‌توانند در سال ۱۳۹۸ باشگاه جدید هم تشکیل بدهند.
دوره جدید کارگاه‌های آموزشی برای تسهیل‌گران مطابق شیوه‌نامه‌ها برای سال ۱۳۹۸ نیز در شهرهای مختلف برگزار خواهدشد.
کارگاه‌های تسهیل‌گران را مربیانی برگزار خواهند‌کرد که در کارگاه‌های آموزشی مراکز استان شرکت کرده‌اند و مطابق این شیوه‌نامه واجد شرایط هستند.
کار تسهیل‌گران داوطلبانه است.
تسهیل‌گران پس از گذراندن کارگاه آموزشی می‌توانند طبق شیوه‌نامه باشگاه کتابخوانی ثبت کنند.
باشگاه‌های کتابخوانی ثبت شده می‌توانند در رقابت‌های جام باشگاه‌های کتابخوانی شرکت کنند.
باشگاه‌های کتابخوانی شهری و روستایی برای شرکت در جام باشگاه‌های کتابخوانی ابتدا باید در مرحله جام باشگاه‌های کتابخوانی در شهرستان شرکت کنند.
این جام در رشته‌های باشگاه برگزیده، نامه برگزیده، فیلم برگزیده ،کتاب برگزیده، تسهیلگر برگزیده و کتابفروش برگزیده برگزار میشود.

برگزیدگان جام باشگاه های شهرستان به شرح زیر به دبیرخانه مرکزی در تهران معرفی می‌شوند:

الف) سه باشگاه برگزیده
ب) سه نامه برگزیده
ج) سه فیلم برگزیده
د) سه کتاب برگزیده به انتخاب اعضای باشگاه‌های شهرستان
ه)یک کتابفروش فعال در شهرستان

جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان کشور با حضور برگزیدگان شهرستانی در رشته‌های پنچگانه برگزار خواهدشد. علاوه بر این داوران براساس مستندات پرونده باشگاه ها از میان تسهیلگران کل باشگاه‌های راه یافته به مرحله کشوری، تسهیل‌گران برگزیده را نیز معرفی خواهند‌کرد.

 
تبصره: استانها می‌توانند در صورت تمایل مرحله استانی داشته باشند و برگزیدگان استانی را معرفی و از آنان تقدیر کنند.

شیوه نامه چهارمین دوره جام باشگاه ها سال ۹۸

در طی سه دوره از برگزاری این برنامه در کشور در سال نخست دو هزار باشگاه، در سال دوم پنج هزار باشگاه و در سال سوم۱۵ هزار و  ۱۰۷ باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان در سراسر کشور تشکیل شد و هم ­اکنون نیز در حال برگزاری است.
گزارش آماری برگزاری جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان

ردیف
سال
مشارکت‌کننده
تعداد باشگاه‌ها
تعداد اعضا
 

۱
۱۳۹۵
۱۵ شهر
۲۰۰۰
۲۲۰۰۰

۲
۱۳۹۶
۱۰۲ شهر و روستا
۵۰۰۰
۶۰۰۰۰

۳
۱۳۹۷
۱۷۴۶ شهر و روستا
۱۵۱۰۷
۲۲۱۳۲۰

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

این مطالب را به اشتراک بگذارید: