بیانیه گام دوم انقلاب مسیر ریل گذاری برای جوانان است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در خراسان رضوی، جعفر مروارید در نشست تخصصی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب از منظر رسانه که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشهد برگزار شد، گفت: در فضای آغاز ۴۰ ساله دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم چشم‌انداز جدیدی را خطاب به عموم مردم تبیین کردند. بیانیه گام دوم خطاب به دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه یک دیالوگ و گفتگو با جوان ایرانی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیانیه گام دوم انقلاب را یک نسخه روش‌شناسانه و بیانیه‌ای فراساختاری معرفی کرد و گفت: ما سند‌های چشم‌انداز متنوعی را در کشور داریم از جمله ایران ۱۴۰۰، سندهای توسعه و سند‌هایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سطح کلان کشور بررسی می‌کنند و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود اینها هر کدام ناظر در ساختارهای گوناگون و ناظر بر قانون‌گذاری‌های کلان است، اما بیانیه گام دوم یک بیانیه فراساختاری و یک نوع بیان فلسفه جمهوری اسلامی در چهل ساله دوم انقلاب است.

وی ضمن فراحقوقی خواندن بیانیه گام دوم انقلاب، یادآور شد: گاهی اوقات یک بینش آزاد، یک ترسیم فراساختاری بهتر می‌تواند نسبت به قانون‌گذاری موثر باشد چون قانون‌گذاری در سطح حقوقی شکل می‌گیرد اما نظریه‌پردازی نقادی و ترسیم چشم‌انداز آینده در یک سطح فرا حقوقی شکل می‌گیرد.

مروارید در ادامه گفت: این بیانیه حاوی آسیب شناسی و همچنین ترسیم قضاوت‌هایی از گذشته به همراه چشم‌انداز و قوت‌های آینده است در واقع شاهد صورت بندی یک مدل پیشرفت در این بیانیه هستیم، چراکه هر پیشرفتی ناظر بر شناسایی و رصد بخش‌های قوت و ضعف گذشته یک نهاد و یک پدیده است تا بتوان نسبت به بهتر محقق شدن اهداف آتی گام‌هایی را برداشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ضمن تاکید بر ظرفیت شناسی جمهوری اسلامی به جهت صورت‌بندی مدل پیشرفت در بیانیه گام دوم، گفت: قدرت جوان ایران اسلامی بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های نهفته ما است در واقع جوانان قدرت نرم و ظرفیت جمهوری اسلامی هستند .

وی به بیان مرزبندی‌های هویتی در بیانیه گام دوم انقلاب پرداخت و گفت: نظام اسلامی با مدرنیته چپ و راست مرزبندی مشخصی دارد اما در عین حال نسبت به تحولات آتی گشوده است.به تعبیر من انقلاب اسلامی در شرایط عینی و کنونی قابلیت پاسخگویی به تحولات کنونی و آتی را دارد و لزومی ندارد که هر تفسیری را که در گذشته از جمهوری اسلامی ارائه دادیم همان تفسیر را در چهل ساله دوم نیز بیان کنیم، بلکه ذاتیات انقلاب اسلامی و قواعد بنیادینی که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده را به منزله مرزبندی با مدرنیته چپ و راست بدانیم. 

مروارید بیانیه گام دوم انقلاب را امتداد اجنماعی نگاه اجتهادی شیعه دانست و گفت: به نظر من رویکرد موجود در بیانیه نوعی نگاه اجتهادی در شیعه است که پیروزی در انقلاب اسلامی نیز مدیون همین نگاه که ضامن جهانی بودن و دائمی بودن دین اسلام بوده، است. شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان عناصر اجتماعی و فرهنگی نگاه اجتهادی شیعی را تبیین کرده و تاکید می‌کند که اجتهاد راه برون رفت از بن بست‌ها و معضلات است و  سیال بودنی که در نگاه اجتهادی داریم قلمرویی از تکثر درونی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: در حالی که معیارها و مرزبندی‌ها که وجود دارد، امکان انتخاب‌های متعدد نیز وجود دارد و اگر این نگاه اجتهادی شیعه وارد فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه بشود ثمره و میوه اش همین بیانیه گام دوم انقلاب خواهد بود، بیانیه ای که امتداد اجتماعی نگاه اجتهادی شیعه است و بر این اساس هدف گذاری‌ها و چشم اندازهای آتی ترسیم می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم دستیابی به خودآگاهی تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جهت رسیدن به چشم انداز روشن برای آینده تاکید کرد و گفت: جدی گرفتن ما‌ میتوانیم و شادی و نشاط موتور محرکه هر جامعه ای است و این اتفاق زمانی محقق می‌شود که ما به یک خودآگاهی درونی و خود آگاهی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رسیده باشیم. که این نیازمند دانستن تاریخ گذشته و تحولات آن است.

وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم خانه تکانی در نهادها، اشخاص و افکار یادآور شد: بیانیه گام دوم انقلاب در واقع یک مسیر ریل گذاری برای جوانان و حرکت در مسیر خودکفایی، استقلال و عزت مبتنی بر یک اقتصاد پویا و فرهنگ خلاق است.چراکه انقلاب اسلامی با نیروی جوان پیروز شد و نیروی جوان هم در سطح نهادها و هم در سطح اشخاص، نظریه پردازان، نقادان و متفکران حضور داشتند.

مروارید در ادامه با بیان نقش رسانه‌ها در تبیین بیانیه گام دوم پرداخت و گفت: رسانه‌ها می‌توانند آن حقیقتی را که باید تبدیل به اضلاع یک برنامه اجتماعی و سیاسی در جامعه بشود را تکمیل کنند چون نگاه به رسانه و نقشی که می‌تواند ایفا کند، نگاه به یک نهاد پیشرو اجتماعی و فرهنگی است.

وی رسانه را نهاد اجتماعی خواند و افزود: وظیفه رسانه به عنوان یک نهاد اجتماعی نه تنها  انتقال اخبار بلکه سیاست گذاری در حوزه فرهنگی و اجتماعی است. وقتی ما کلمه نهاد را برای رسانه به کار می‌بریم همان نقشی که برای دانشگاه، مدرسه و پارلمانبه عنوان یک نهاد اجتماعی قائلیم برای رسانه نیز ترسیم می‌کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در ارتباط با نقش رسانه در تبدیل بیانیه گام دوم به فرهنگ عمومی گفت: رسانه با شکل دادن حقیقت اجتماعی در نهادینه کردن فرهنگ اجتماعی موثر است، حقیقت اجتماعی که سیال است و حوزه‌های مختلف زندگی عمومی را در برمی‌گیرد.

مروارید ضمن تاکید بر خوانش بیانیه گام دوم در کنار دونامه خطاب به جوانان غرب برای فهم بهتر بیانیه گام دوم، یادآور شد: مقام معظم رهبری قبل از این بیانیه که خطاب به جوانان ایران است دونامه خطاب به جوانان غرب باتوجه به مدل‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه غربی نوشتند که اگر ساختار آن را بررسی کنید مجددا خودآگاهی مورد تاکید قرار گرفته و از جوان غربی خواسته می‌شود که تاریخ خودش، تاریخ روابط شرق و غرب، تاریخ تحولات اجتماعی و مدنی را بشناسد و با دیگری بدون واسطه‌های زبانی و با مواجهه مستقیم ارتباط برقرار کند.

وی رسانه را نهاد اجتماعی و فرهنگی پیشرو خواند و افزود:  رسانه باید بتواند ارتباطات مفهومی را میان بیانیه گام دوم و دو نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غرب ایجاد کند تا بتوان از مرحله تبیین به مرحله گفتمان در حوزه گام دوم انقلاب برسیم.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: