بررسی مسائل حقوقی استارت‌آپ‌ها در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، در کتاب «حقوق استارت‌آپ‌ها» نوشته خدایار سعیدورزی و سحر سیدتفرشی که به موضوع حقوق استارت‌آپ‌ها اختصاص یافته، سعی بر آن بوده است تا مسائل حقوقی که معمولا استارت‌آپ‌ها با آن دست به گریبان‌اند، اعم از آنچه زیرساخت‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد یا در ادامه فعالیت به آن‌ها نیاز پیدا می‌کنند شکافته و توضیح داده شود و رویکرد حقوقی قوانین و مقررات کشورمان در این موارد تبیین شود و لذا بسیاری از موارد اگرچه مواردی عمومی است اما با رویکرد موردنیاز استارت‌آپ‌ها توضیح داده می‌شوند.

اما مگر استارت‌آپ‌ها با دیگر شخصیت‌های حقوقی تفاوت دارند که حقوق استارت‌آپ‌ها داشته باشیم؟

نویسنده در پاسخ به این پرسش تاکید می‌کند که اساسا استارت‌آپ مفهومی اقتصادی و مدیریتی است و در چارچوب حقوق مفهومی مجزا از دیگر شخصیت‌‌های حقوقی ندارد و بخش‌هایی از عمومات حقوق بر این قسم از اشخاص حقوقی ئنیز حاکم است، اما آنچه این حوزه را خاص می‌کند آن است که اولا در اغلب اوقات تبدیل یک استارت‌آپ به شخصیت حقوقی مدت‌ها پس از شروع فعالیت آن انجام می‌گیرد و اساسا خاصیت کار استارت‌آپی در بدو امر دوری از چارچوب‌ها و داشتن آزادی عمل است و از سوی دیگر، فعالان این عرصه که قریب به‌اتفاق جوانانی تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های فنی کشور هستند، در هنگام ورود به فضای کار استارت‌آپی نه اطلاعی از اولیات حقوقی مورد نیاز خود دارند و نه سرمایه‌ای برای استفاده از مشاورینی که نقشه راه حقوقی آن‌ها را برایشان ترسیم کنند. 

درواقع هدف از این کتاب آموزش حقوق به نخبگان دانشگاهی و کارآفرینان جوان نیست؛ چراکه ممکن نیست مفاهیم پیچیده حقوقی که بقا و فنای یک کسب‌وکار را رقم می‌زند در یک کتاب و دو کتاب آموزش داد، بلکه هدف ایجاد دیدی کلان در کارآفرینان است تا صورت مسائل پیش‌روی خود را بدانند و هنگامی که به مشاوری مراجعه می‌کنند به صورت دقیق پاسخ خود را جستجو کنند و دنیایی از مفاهیم گنگ و نامفهم مواجه نشوند. به عبارت دیگر در این کتاب سعی بر بیان اهم مسائل و مشکلاتی بوده است که بر اساس تجربه چند سال کار با استارت‌آپ‌ها برای کارآفرینان وجود دارد.

مطالب کتاب در پنج بخش تقسیم شده است که در بخش اول به چارچوب‌های حقوقی خود استارت‌آپ‌ و آنچه از ابتدای شروع به کار تا شکل‌گیری آن و رسیدن به ثبات به عنوان یک مجموعه اقتصادی نیاز است پرداخته می‌شود، در بخش دوم به انواع قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هایی پداخته خواهد شد که به طور معمول یک استارت‌آپ در مسیر فعالیت به آن‌ها نیاز پیدا می‌کند و در سایر موارد به نوعی مکمل قوانین و مقررات موجود خواهند بود. در بخش سوم نویسنده به نگرانی‌ها و دغدغه‌های کارآفرینان در خصوص حفظ حقوق فکری و ایده‌ها و دارایی‌های معنوی کسب‌وکار پرداخته خواهد شد و در بخش چهارم حقوق مصرف‌کنندگان که به سبب آنکه اغلب استارت‌آپ‌ها کسب و کار اینترتی است حقوق کاربر نامیده شده در دو وجه اصلی آن مورد توجه قرار گرفته است و نهایتا در بخش پنجم یا آخر مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی که بقا و توسعه اغلب استارت‌آپ‌ها مستلزم توجه به ان‌هاست آورده شده است.

کتاب «حقوق استارت‌آپ‌ها» نوشته خدایار سعیدورزی و سحر سیدتفرشی در ۲۰۶ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۲۸۰۰۰ تومان از سوی انتشارات نخستین منتشر شده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: