بررسی دوره‌بندی تاریخ ایران در جهان باستان: رویکردها و مساله‌ها

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی، گسترش آموزش عالی و تحول علوم تاریخی و گروه مطالعات تاریخی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی«سمت» سلسله نشست‌های مسایل برنامه‌ریزی درسی و وضعیت آموزشی رشته تاریخ را با یاد استاد احسان اشراقی برگزار می‌کند.

در نشست نخست که به دوره‌بندی تاریخ ایران در جهان باستان: رویکردها و مساله‌ها اختصاص دارد، شهرام جلیلیان، عضور هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، سیروس نصرالله‌زاده، عضور هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، احسان افکنده، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و صفورا برومند، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخن می‌گویند.

این نشست دوشنبه ۳۰ دی‌ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه‌وند (۶۴ غربی) سالن حکمت برگزار می‌شود.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: