اولین شب در «شهر آرامش» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،‌ آغازگر برنامه، تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط سیدحسین موسوی‌بلده، قاری بین‌المللی قرآن بود و پس از آن، ساعد باقری با همراهی صدای علی‌اکبر حجازی و نوای نی احسان لیوانی، به مناجات‌خوانی پرداخت.

بخشی از ویژه‌برنامه امسال، به تامل در آیات قرآن کریم اختصاص دارد که توسط فاطمه سالاروند پیش از اذان مغرب اجرا می‌شود. در نخستین شب، سالاروند با اشاره به اینکه یکی از روش‌های مهم تربیتی در قرآن و در زندگی از طریق پرسشگری اعمال می‌شود، به بیان انواع پرسش‌ها در قرآن پرداخت. برخی از این پرسش‌ها عبارتند از؛ پرسش‌های مستقیم خداوند از مردم، پرسش‌های خداوند درباره کافران و تردیدکنندگان، پرسش‌های خداوند از مردم از قول پیامبر، پرسش‌های پیامبران از خداوند، پرسش‌های فرشتگان از خداوند، پرسش‌های شیطان از خداوند و پرسش‌های مردم از یکدیگر.

پس از ضیافت افطار، ساعد باقری به بیان حکایت‌هایی از متون منظوم ادب فارسی پرداخت که شب نخست به ذکر مقاله بیست‌ویکم مصیبت‌نامه عطار نیشابوری اختصاص داشت. او در بخشی از صحبت‌های خود به تفسیر حدیثی از امام حسن مجتبی(ع) پرداخت که می‌فرمایند: هلاکت و نابودی دین در سه چیز است؛ تکبر، حرص و حسد.

در بخش بعد، سهیل محمودی که اجرای برنامه را نیز برعهده داشت، به بیان تاثیر شاعران از قرآن پرداخت. او در بخشی از سخنان خود به نمونه‌هایی از این تاثیرپذیری در آثار مولانا، حافظ و در روزگار ما، نیما اشاره کرد و قرآن را متنی دانست که همواره از لحاظ ساختاری، محتوایی و برخی ظرایف خاص برای شاعران سرچشمه الهام بوده است.

او همچنین به کتاب سخن و سخنوارن اشاره کرد. در این کتاب استاد فروزانفر، شاهنامه فردوسی را بیش از هر اثر دیگر در زبان فارسی، تحت تاثیر قرآن می‌داند.

پایان‌بخش برنامه، قرائت و شرح بخش‌هایی از متون منثور ادب فارسی توسط رضا موسوی‌طبری بود. او در شب نخست با بیان اینکه روزه در آثار قدما، وجه ممیز انسان و حیوان برشمرده می‌شود، به روزه از نگاه امام محمد غزالی در کتاب احیاء علوم الدین اشاره کرد. در این کتاب، روزه به سه درجه عموم (عوام) که در نگاهداشت شکم است، خصوص، که در نگاهداشت چشم و گوش و دیگر جوارح است از بزه، و خصوصِ خصوص، که نگاهداشت دل است از همت‌های فرومایه و اندیشههای دنیا و بازداشت آن از هر چه جز خداست، تقسیم‌بندی شده است.

شعرخوانی محمدحسین مهدوی (م. موید) و شاعران دیگر و اجرای موسیقی از بخش‌های دیگر این ویژه‌برنامه بودند.

شهر آرامش به مدت چهار شب دیگر در خانه شاعران ایران به نشانی خیابان دکترشریعتی، خیابان شهیدکلاهدوز (دولت)، نبش کوچه نعمتی برگزار می‌شود و شرکت در این برنامه برای علاقه‌مندان، آزاد و رایگان است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: