انحصار رسانه‌های جمعی و رابطه آن با نابودی منابع عمومی


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «صلاحیت حکمرانی» به تازگی منتشر شده است. حزقل درور نویسنده کتاب «صلاحیت حکمرانی»، اعتقاد دارد، همه صورت‌های غالب در حاکمیت به طور فزاینده‌ای در حال رسیدن به بن بست هستند و قادر به انجام تغییرهای مهم نقشی و کارکردی نیستند. این امر در مورد هر دو نظام دموکراسی و غیر دموکراسی به کار می‌رود؛ اگرچه سطح آنها متفاوت است. این دیدگاه که بازارها، جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و دیگر ساختارهای اجتماعی می‌توانند این مشکل و عدم کفایت را جبران کنند، یک خیال خام است. از نظر وی چند نوع قالب جدید حاکمیت در حال ظهور هستند که بهتر با شرایط کنار می‌آیند. اتحادیه اروپا یک الگوی اصلی است؛ اما آنها از مشکلات جدی رنج می‌برند. در نتیجه به بازطراحی رادیکال حکومت نیاز است؛ در غیر این صورت؛ افزایش هزینه‌های اجتماعی و حتی شکست‌ها و ناکامی‌های تهدید کننده موجودیت، اجتناب ناپذیر هستند.

نویسنده تاکید دارد که بسیاری از توصیه‌های مطرح شده در این کتاب قابل بحث هستند. همچنین اصطلاحات متعارف دولت و مدیریت عمومی، با وجود مفید بودن برای ارتقای عملکرد نقش‌های عادی، افزایش کارآمدی و خدمت بهتر به عموم مردم در کوتاه مدت، برای انجام وظیفه،آینده سازی فراروی حاکمیت در دوران تغییرهای جهان و دگردیسی انسان کافی نیستند. در نتیجه باید برای نوعی مدل سازی دوباره رادیکال آماده بود.

در دورنما، این کتاب به منابع «مقاومت» به چالش کشیدن بسیاری از ویژگی‌های واقعیت فعلی و نوظهور و سعی در باز طراحی‌های حاکمیت که موجب افزایش ظرفیت جمعی تاثیر گذاری برای آینده بهتر می‌شود، تعلق دارد. این کتاب به «دانش خط مقدم» به جای «دانش متن درسی» تعلق دارد.

               

بخش نخست کتاب با عنوان «مشکل» وضعیت بشر در مقابل تحولات جهانی را در دو جمله خلاصه می‌کند: «جوامع ناآماده هستند؛ حاکیمت مجهز نیست. افراد یاد می‌گیرند که از فناوری‌های جدید استفاده کنند و سبک زندگی خود را با راحتی نسبی و اغلب اشتیاق تغییر دهند. به هرحال همان گونه که در بسیاری از مطالعات صورت گرفته بر روی وضعیت فرهنگی مهاجران و برخورد بین جوامع سنتی و مدرنیته و پسامدرنیته نشان داده شده؛ این جرح و تعدیل گرایش به رفتار خارجی، ابزاری تا یادگیری عمیق درونی دارد.»
 
بخش دوم به «بازطراحی ضرورت‌ها» اختصاص دارد. دراین بخش آمده که وظایف عادی حاکمیت بسیار مهم هستند. در صورتی که آن‌ها به خوبی انجام نشوند، جوامع و افراد آسیب می‌بینند و حاکمیت نمی‌تواند به وظایف مهم‌تر خود بپردازد. از این گذشته، شکست‌های جدی در وظایف عادی موجب تضعیف ساختار جامعه و حاکمیت می‌شود. در نتیجه فروپاشی نظام جمع آوری مالیات یا نظم عمومی موجب تجزیه کل حاکمیت و تخریب تاسف بار جامعه می‌شود و قلمرو و منابعی برای انجام وظایف مهم‌تر باقی نمی‌ماند.

در بخش سوم این کتاب با عنوان «راه حل» بیان می‌شود: «فساد در حاکمیت، شایع و در حال گسترش است. در بعضی کشورها، وفاداری‌های سنتی به خانواده و ایل و تبار، خود دارای برتری و اولویت اخلاقی نسبت به اخلاق در حاکمیت است. در کشورهای در حال گذار، قوانین اخلاقی قدیمی، نیرو و اعتبار خود را از دست داده‌اند؛ درحالی که قوانین جدید مسیری طولانی برای توسعه و پذیرفته شدن دارد و سیاست‌مداران و مقامات را در خلاء اخلاقی قرار می‌دهد.»

کتاب «صلاحیت حکمرانی» نوشته حزقل درور به ترجمه مسعود منزوی، در ۳۷۱ صفحه، با شمارگان هزارنسخه، به بهای ۶۵ هزارتومان به همت انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی روانه بازار نشر شد.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: