انتشار اولین شماره فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) اولین شماره فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی به صاحب‌ امتیازی موسسه خانه کتاب و مدیر مسئولی نیکنام حسینی‌پور و سردبیری محمدتوحیدفام ویژه بهار و تابستان ۹۷ منتشر شده است.

وقتی ژرژ باتای از فاشیسم می‌گوید؛ بازخوانی فلسفه سیاسی با کیملیکا، معضلی به نام قدرت موسس، تضارب عقل و سنت؛ کدام عقل و کدام سنت، در ستایش پرچم‌داران عقل‌گرایی، کثرت‌گرایی یا مواجه با تعدد دیگری، وهابیت به روایت یک انگلیسی، ترجمان فاجعه در پژوهش، یک همدلی مومنانه، در ضرورت یک گفت‌وگوی ایرانی و مصائب جست‌وجوی معنا در عصر سکولار از جمله مطالب این شماره فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی هستند.

در بخشی از سخن سردبیر فصلنامه نیز می‌خوانیم: «اگر بخش مهمی از پروسه و یا پروژه آشنایی و آگاهی ایرانیان با دنیای غرب را مرهون فرایند ترجمه کتاب‌ها و آثار اندیشمندان و فیلسـوفان غربی بدانیم سخنی به گــزاف نگفته‌ایم. آنگونه که ترجمه آثار و کتب ایــن حــوزه بخــش اعظم فکر و تولیدات دانشگاهی در ایــران معاصر را به خود اختصاص یک سویه داد؛ و همچنان در ایـن مسیر پیش می‌رویم. ایــن مسیر تقریبا مواهب و مضرات خاص خود را تا به امروز داشته است؛ که این موضوع خود بخشی از مسئله امروزین ما در حوزه علوم انسانی است. اما این جریان ترجمه یک‌سویه از غرب در دوره نزدیک‌تـر به امروز، جریان مـوازی‌ای را در کنار خویش می‌بیند. جریان ترجمه یک‌سویه دیگری که البته هنوز نحیف است. ترجمه آثار و کتب اندیشه و اندیشمندان جهان عرب در ایران رو بــه گسترش است. با نگاهی بــه فرایند افزایش کتاب‌های  ترجمه شده در این حــوزه در دهه‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۸۰ می‌توان به راحتی دریافت که جهت نمودار این جریان ترجمه نیز رو به افزایش است. 

البته که با این مسئله مخالفتی نخواهیم داشت؛ بلکه مسئله ما آن است که لزوم این حجم از ترجمه از آثار و کتاب‌های اندیشمندان جهان عرب در ایران امروز ما چیست؟ ایران و ایرانیان امروز با چه اولویت‌ها و مصائبی روبرو هستند که این بخش از کتاب‌های ترجمه توان پاسخگویی با آن‌ها را دارد؟ در کل لزوم ترجمه این دست از آثار و کتاب‌ها چیست؟ چه نویسندگان و کتاب‌هایی می‌توانند به این جریان ترجمه افزوده شوند؟ آیا لازم است به آثار فرد یا افرادی توجه ویژه شود و برخی دیگر از آثار ترجمه نشوند؟ نظریه‌ها و فرانظریه‌ه‌ای مطرح شده در آثار ترجمه‌شده‌ای چون کتاب‌های جابری، ابوزید، عبدالرحمان، احمد، حنفی، بلقریز و… کدام وجه از سؤالات ذهنیت عامـه ایرانیان امروز یا اندیشمندان دانشگاهی یا سیاستمداران درون حاکمیت را پاسخگو است؟ و سؤالاتی از این دست…»

 اولین شماره فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی ویژه بهار و تابستان ۹۷ به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: