آسیب‌های ناخواسته برپایه روال‌های گذشته به نسخه‌های قدیم وارد می‌آید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، موقوفه آستان قدس رضوی، کارشناسانی از ایکوم سی‌سی، موزه باستان‌شناسی و هنر دوران اسلامیِ موزه ملی ایران، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همراه با رییسان اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی، اداره کتابخانه، امنای اموال و مرمت‌گران موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در نشست «بررسی فراهم‌آوری نسخه‌های خطی و کتاب‌های قدیمی» به میزبانی کتابخانه و موزه ملی ملک دیدگاه‌هایشان را درباره چگونگی ثبت و نگهداری نسخه‌های خطی و کتاب‌ها و نشریات قدیمی و مشکل‌ها و مساله‌های پیش روی آن بیان کردند.

نجمه مشهدی‌تفرشی رییس اداره کتابخانه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در این‌باره گفت: با توجه به مطالعاتی که درباره فراهم‌آوری و ثبت نسخه‌های خطی و کتاب‌های قدیمی در کتابخانه‌های کوچک و بزرگ، همچنین موزه‌هایی که کتابخانه‌های نفیس دارند، انجام شده است، فاصله‌ای بسیار میان استانداردها و نکته‌های ارایه‌شده از سوی مرمت‌گران این نسخه‌ها و کتاب‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط کتاب‌داران و اعمال نظرهای امنای اموال وجود دارد.

وی افزود: موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برآن شد سلسله نشست‌هایی مشترک برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها و نظرهای مرمت‌گران با نگاه مخزن‌داران، امنای اموال و فراهم‌آوران مرکزهای گوناگون در زمینه فراهم‌آوری نسخه‌های خطی و کتاب‌های قدیمی برگزار کند.

به گفته وی، در این نشست بررسی فراهم‌آوری نسخه‌های خطی، مرمت‌گران دیدگاه‌هایشان را ارایه دادند و امنای اموال نیز تا اندازه‌ای از نگرانی‌های خود سخن راندند.

رییس اداره کتابخانه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک یادآور شد: امیدواریم نظرهای و دستاوردهای این نشست در قالب دستورنامه‌ای برای فراهم‌آوری، آماده‌سازی و ثبت و ضبط استاندارد نسخه‌های خطی، کتاب‌های چاپ سنگی، اسناد، دست‌نوشته‌ها و مطبوعات قدیمی حتی کتاب‌های نفیس چاپی تنظیم شده و با بررسی و درهم‌آمیختن آن‌ها با ایزوهای ایفلا، دستاوردهایی درست و استاندارد نهایی در قالب یک آیین‌نامه یا شیوه‌نامه در گستره ملی مطرح شود.

مشهدی‌تفرشی با اشاره به تفاوت روش‌ها درباره ثبت نسخه‌های خطی و کتاب‌های و نشریات قدیمی افزود: هنوز در گستره مطبوعات کشور دیده می‌شود همان مُهری که درون مجله روز زده می‌شود روی یک مجله قدیمی نیز همان می‌خورد زیرا دستوری تازه درباره انجام‌ندادن این کار به کارشناسان اعلام نشده است.

وی تاکید کرد: مرمت‌گران بر این باورند شماره اموال را با مداد نرم باید در نسخه خط نوشت اما امنای اموال نگران‌اند اینگونه شماره‌ها پاک شوند و چنین کاری را با وجود اسکن‌کردن و دیجیتال‌سازی کتاب‌ها و نسخه‌ها نمی‌پذیرند. مرکزها و کتابخانه‌ها همگی در حفظ آثار می‌کوشند اما آسیب‌های ناخواسته برپایه روال‌های گذشته به نسخه‌های قدیم وارد می‌آید.

به گفته وی، با توجه به دیجیتال‌سازی کتاب‌ها و نسخه‌ها، امکانات موجود و دگرگونی‌های پدیدآمده در نگاه کتابداران، از جنبه‌هایی دیگر نیز به می‌توان به امنیت نسخه‌ها و کتاب‌ها نگریست و ثبت آن‌ها را سامان داد.

وی با بیان این که فراهم‌آوری دست نسخه‌های قدیمی از دغدغه‌های کارشناسان فعال در این زمینه به شمار می‌آید که تاکنون مطرح نشده بود، افزود: موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک این اندیشه و برنامه را در قالب نامه‌ای برای پیگیری به کتابخانه ملی ایران نیز ارایه کرده است.

رییس اداره کتابخانه موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک افزود: امیدواریم کارشناسان کتاب‌دار، مخزن‌دار، فهرست‌نویس و فراهم‌آور، با پیگیری این اندیشه و برنامه و همکاری نهادهای گوناگون دیدگاه‌ها مرمت‌گران را پذیرا شوند تا به کتاب‌های قدیمی و خطی آسیب بیش‌تر وارد نیاید.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: