​خانوارهای سالمند چگونه هزینه می‌کنند؟

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) در فصل نخست این کتاب خلاصه یافته‌های بررسی وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خانوارهای کشور به تفکیک کل، خانوار‌های با سرپرست غیرسالمند، سالمند دارای حقوق  بازنشستگی و سالمند بدون حقوق بازنشستگی و به تفکیک شهری و روستایی و استانی، با استفاده از داده‌های بودجه خانوار سال ۹۵ آمده است و در فصل دوم گزارشی از وضعیت اقتصادی خانوارها به تفیک سرپرست غیرسالمند، سالمند دارای حقوق  بازنشستگی و سالمند بدون حقوق بازنشستگی بررسی شده است.

در فصل سوم‌ کتاب، سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک استان‌ها و دهک‌های درآمدی آمده است. هم‌چنین فصل چهارم کتاب به بررسی سهم مخارج گروه‌های خوراک از کل مخارج خوراک و نیز بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک سن سرپرست خانوار و استان‌ها اختصاص دارد.

فصل پنجم کتاب «خانوارهای سالمند چگونه هزینه می‌کنند» گزارشی از وضعیت مسکن خانوارها و سهم مخارج مسکن از مخارج غیرخوراک و مخارج کل دارد. در فصل ششم نیز سهم مخارج بهداشت و درمان از کل مخارج (بودجه) خانوار و نیز سهم هر یک از گروه‌های خدمات بهداشت و درمان از کل مخارج خانوار و از کل مخارج بهداشت و درمان خانوارها بررسی شده است.

گرچه نویسندگان این کتاب معتقدند «اتکا به اعداد میانگین می‌تواند به سیاست‌گذاران آدرس‌های غلط بدهد» چراکه که در یک جامعه متنوع، با اختلاف‌های چشمگیر بین گروه‌های متعدد، اعداد میانگین نمی‌توانند اطلاعات دقیقی از وضعیت جامعه و گروه‌های آن به دست دهند. در این وضعیت بهتر است در ارائه آمار و ارقام، گروه‌‌بندی‌های هدفمندتر به ویژه متناسب با سیاست‌ها داشت تا نتایج دقیق‌تر و تصویر واقعی‌تری از جامعه هدف به دست آید. در این گزارش جامعه هدف، سالمندان و به طور خاص سالمندان دارای حقوق بازنشستگی بود و تلاش شد نمایی کلی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهایی که سرپرست سالمند دارند (به تفکیک سالمندانی که دارای حقوق بازنشستگی هستند و سالمندانی که به این منبع درآمدی دسترسی ندارند) ارائه شود.

توجه به جمعیت سالمند در هر کشور از زوایای مختلف حائز اهمیت است. سالمندان نیز همچون سایر افراد نیاز به تأمین نیازهای اساسی همچون خوراک، پوشاک، مسکن، امنیت و سلامت دارند اما ممکن است به دلیل کاهش توانایی برای کسب درآمد، به تنهایی قادر به تأمین این نیازها نباشند. در این شرایط سالمندان به خانواده و/یا دولت متکی می‌شوند. لذا تأمین نیازهای این گروه جمعیت، برنامه‌ریزی جامعی می‌طلبد که بتوان از منابع کشور به درستی استفاده کرد تا توزیع متناسبی صورت گرفته و هدر رفت منابع اتفاق نیفتد.
در بررسی شاخص‌کلی اجتماعی اقتصادی مشخص شد وضعیت خانوارهای با سرپرست سالمند اختلاف قابل توجهی با متوسط جامعه دارد و در این میان بین خانوارهایی که سرپرست سالمند آنها به حقوق بازنشستگی دسترسی دارد و خانوارهایی که از این حقوق بهره‌مند نیستند نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود.

کتاب «خانوارهای سالمند چگونه هزینه می‌کنند؟» نوشته سمیرا غلامی و سمانه گلاب به قیمت ۲۰ هزار تومان از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: