​تجدید چاپ «دست بردن زیر لباس سیب» صالح‌علا

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) «دست بردن زیر لباس سیب» شامل نوشته‌های پراکنده محمد صلاح‌علاء به چاپ پنجم رسیده است. این کتاب شامل مجموعه‌ای از نوشته‌های نامنظم و پراکنده محمد صلاح است که در ستایش معشوق و با زبانی عاشقانه نوشته شده است.

 صالح‌علا در «دست بردن زیر لباس سیب» با زبانی روان و ساده و در عین حال رسمی محبوب را خطاب قرار می‌دهد و برای او از عشق،‌ زمین و آسمان می‌گوید.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:
«محبوبم! درباره تو می‌نویسم؛ خودکار در دستم به گلی سرخ بدل می‌شود. در قدرت کسی مثل من نیست که لباس آرامش را با دلفریبی بپوشد و دکمه‌های یاد تو را یکی یکی باز  کند و برهنه پای در بیابان گام نهد. در توان مثل من نیست جز این که دوستت بدارم. هر وقت که اسم تو را می‌نویسم، کاغذها غافلگیر می‌شوند و آب دریا در دفترم موج می‌اندازد.» (صفحه ۹۳)

نشر پوینده چاپ پنجم کتاب «دست بردن زیر لباس سیب» اثر محمد صلاح علاء را در ۱۵۲ صفحه،‌ 1000 نسخه و با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان منتشر کرده است.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: