گروه فیس‌بوکی نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای کمک به ناشران

مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت که امسال قرار است با تاخیر برگزار شود، برای کمک به ناشران و کتابفروشان گروه فیس‌بوکی راه‌اندازی کرده اند.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: