کرونا الگوی خرید در بازار کتاب آمریکا را تغییر داده است

هرچند در زمان شیوع ویروس کرونا و دوران قرنطینه در بسیاری از کشورها رونق بازار کتاب با مشکل روبرو شده است ولی آمارها بازهم از فروش مطلوب کتاب‌ها در این کشورها خبر می‌دهند.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: