کتاب خاطرات علی نصیریان منتشر می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از فرهنگستان هنر، در دیدار سرپرست فرهنگستان هنر با علی نصیریان، انتشار کتاب خاطرات وی توسط فرهنگستان هنر مطرح شد.

در این دیدار که علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر، علی منتظری، رئیس گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی و جمعی از مدیران فرهنگستان هنر حضور داشتند، درخصوص نمایش‌های ایرانی و نمایشنامه‌نویسی ایرانی گفت‌وگو کردند.

علی نصیریان در این همنشینی درخصوص تاریخ معاصر تئاتر ایران و اهمیت نمایشنامه‌نویسی و لزوم جدی گرفتن آن تاکید کرد و برای انتقال تجارب خود در حوزه هنرهای نمایشی ایران و بازخوانی آن برای جوانان علاقه‌مند اظهار تمایل کرد.

علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر نیز با توجه به اظهارات نصیریان، پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های عملی نمایش‌های ایرانی در فرهنگستان هنر را مطرح کرد.

همچنین پیشنهاد شد، کتاب خاطرات علی نصیریان که به کوشش محمدعلی منصوری تدوین شده و شامل زندگینامه و سلوک هنری این هنرمند است، برای انتشار در اختیار فرهنگستان هنر قرار گیرد.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: