چشم امید ناشران همچنان به نمایشگاه کتاب تهران

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا): با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، چرخه نشر ریتم تندتری به خود گرفته و ناشران خود را برای حضور در سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران آماده می‌کنند. این در شرایطی است که گرانی ملزومات چاپ و در راس آن‌ها کاغذ نیز نتوانسته تاثیر چندانی روی آمارهای نشر بگذارد.

مطابق با آخرین اطلاعات ثبت شده در خانه کتاب، ۱۱۳۸۰ کتاب در بهمن‌ماه امسال به انتشار رسیده که این رقم در مقایسه با بهمن۹۶ حدود ۱۲درصد رشد را نشان می‌دهد. هرچند چاپ اولی‌ها با رشد منفی هفت درصدی روبه‌رو بوده‌اند و تجدید چاپی‌ها این رشد منفی را جبران کرده‌اند.

اما نکته قابل توجه دیگر در این بررسی تطبیقی آن است که شمارگان متوسط کتاب‌ها در بهمن ۹۷ به عدد ۱۳۰۶ رسیده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال قبل، ۱۲۴پله سقوط داشته است. همچنین تفاوت ۶۲درصدی قیمت کتاب در این دو ماه نیز حائز اهمیت و قابل توجه است.
 

مرور اطلاعات نشر در دی‌ماه اما نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد؛ آنچنانکه کتاب‌های منتشر شده در دی‌ماه ۹۷ در شاخصه شمارگان کل و شمارگان متوسط بیش از ۳۳ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۶ رشد داشته‌اند. این اتفاق به معنای آن است که امسال ناشران برای زودتر از سال گذشته خود را برای حضور در نمایشگاه کتاب آماده کرده‌اند و بیشتر حجم کار آماده‌سازی را در دی‌ماه به انجام رسانده‌اند.

البته با وجود آمارهای مثبت نشر در دی‌ماه، ردیف چاپ اولی‌ها همچنان بیانگر افت عناوین تازه است. قیمت کتاب نیز در این ماه نسبت به دی‌ماه ۹۶ بیش از ۵۳ درصد افزایش داشته و از صفحه‌ای ۱۰۸۹ریال به صفحه‌ای ۱۶۶۹ریال رسیده است.

آذرماه سال جاری اما ماهِ آمارهای منفی بود؛ ماهی که تعداد عناوین کل کتاب ۲۴ درصد، چاپ اولی‌ها ۱۴ درصد و شمارگان کل ۲۸درصد نسبت به آذرماه سال قبل، کاهش داشت و شمارگان متوسط نیز در این میان افت ۴درصدی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد آخرین ماه پاییز مصادف بوده با بیشترین مشکلات و فشارها بر صنعت نشر. هرچند این فشارها همچنان ادامه دارند و بی‌شک نمایشگاه کتاب سی‌ودوم تجلی‌گاه آن‌ها خواهد بود.

 

افزایش عناوین و کاهش شمارگان
نمودار عناوین و شمارگان نشان می‌دهد که شاخصه‌های چاپ اول و عناوین کل در ماه‌های گذشته، رشد صعودی را تجربه کرده‌اند؛ رشدی با شیب نسبتا مشابه. اما شمارگان متوسط کتاب در بهمن‌ماه نسبت به ماه‌های دی و بهمن، کاهش داشته و به ۱۳۰۶ عنوان تنزل یافته است.

افزایش قیمت 
نمودار قیمت میانگین هر صفحه کتاب نیز در ماه‌های اخیر تقریبا با شیبی مشابه سایر شاخصه‌ها، افزایش یافته است و از ۱۴۷۶رسال به ۱۸۴۵ریال در بهمن‌ماه رسیده است؛ اتفاقی که حاصل تاثیر مستقیم گرانی کاغذ و سایر ملزومات تولید کتاب در سال جاری بوده.

 

این مطالب را به اشتراک بگذارید: