ناشر حرفه‌ای از شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی ناگزیر است

رضا حاجی‌آبادی، مدیر مسئول انتشارات هزاره ققنوس در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، با تقسیم‌بندی ناشران به آن‌هایی که بیشتر فعالیت‌های خود را معطوف به بخش فرهنگی و آن‌هایی که بیشتر فعالیت‌های خود را معطوف به اقدامات اقتصادی کرده‌اند، گفت:  فعالیت‌‌های اقتصادی و فرهنگی باید کنار هم انجام شوند. ضروری است که با این دیدگاه به صنعت نشر نگاه کنیم؛ زیرا اقتصاد و فرهنگ دو بال آن هستند. 

او با اشاره به تاثیر فعالیت‌های بین‌المللی بر اقتصاد نشر، ادامه داد: فعالیت نشر در بخش بین‌المللی به دلیل درآمد حاصل از فروش رایت، دیدن افق‌های جدید نشر و ناشران حرفه‌ای در نمایشگاه‌های بین‌المللی بهبود می‌یابد. ناشر در نمایشگاه بین‌المللی با شیوه‌های تازه معرفی کتاب و روش‌های جدید چاپ که در دنیا وجود دارد، آشنا می‌شود.

به گفته حاجی‌آبادی، ناشر باید با فرهنگ‌های جدید آشنا شود. او افزود: اگر دایره کاری ناشر محدود به ایران باشد، نمی‌تواند چنان که باید پیشرفت کند. اگر قرار باشد که در حوزه فرهنگی و اقتصادی، ناشر موفقی باشید، شرکت در نمایشگاه بین‌المللی برای ناشر حرفه‌ای امری ناگزیر است.

مدیر انتشارات هزاره ققنوس با اشاره به حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره‌های پیشین حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، بیان کرد: سال‌های گذشته حمایت‌های وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی نسبت به سال‌های قبل‌تر بیشتر شده است.

وی توضیح داد: آن‌ها در دریافت ویزا به ناشر کمک می‌کنند که نقش مهمی برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی دارد. سال گذشته حمایت مالی هم انجام شد؛ به این شکل که هزار یورو با نرخ نیمایی در اختیار ناشرانی که در نمایشگاه کتاب فرانکفورت غرفه داشتند، قرار گرفت. 

این ناشر با اشاره به اقدامات حمایتی جدید از ناشرانی که متقاضی حضور در نمایشگاه فرانکفورت هستند، اظهار کرد: عودت دادن اجاره‌بهای غرفه درصورت فروش سه رایت کتاب به ناشران خارجی، اقدام حمایتی دیگری است که در کنار تسهیلات سفر، به ناشران حاضر در نمایشگاه فرانکفورت تعلق می‌گیرد.

حاجی‌آبادی درباره ناشران شناخته‌شده‌ای که در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت نمی‌کنند، گفت: برخی از این ناشرها بازار داخلی خوبی دارند و لذا حضور در بخش بین المل اولویت آن‌ها نیست. همچنین ناشرانی که کتاب‌های ترجمه بدون رعایت حق‌رایت ناشر خارجی در حوزه‌های مختلف؛ خصوصا دانشگاهی منتشر می‌کنند، کمتر در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور دارند؛ چراکه از پیگیری‌های قانونی ناشر خارجی می‌ترسند.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: