عنوان دفتر «حقوقی و مالکیت معنوی» به «حقوقی و مالکیت فکری» تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) عنوان دفتر حقوقی و مالکیت معنوی» با نظر سازمان اداری استخدامی کشور تغییر کرد.

در متن نامه علی‌اصغر کار‌اندیش؛ معاون امور حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «ضمن ارسال نامه  شماره ۴۳۵۱۳۲/۹۷ مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع،‌ با توجه به موافقت سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص درخواست تغییر عنوان «دفتر حقوقی و مالکیت معنوی» به «دفتر حقوقی و مالکیت فکری» خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایید تا عنوان جدید دفتر مذکور در کلیه مکاتبات و سیستم‌ها اعمال شود.»

این مطالب را به اشتراک بگذارید: