شاخص‌های حقوق شهروندی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها، این سند که مجموعه‌ای از مفاد قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات و معاهدات حقوق بشری بین‌المللی است، توسط ریاست محترم جمهور در آذر ماه  سال ۱۳۹۵ رونمایی، ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است.

تدوین شاخص‌های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت دستگاه‌های اجرائی در حوزه حقوق شهروندی در بند ۷ بخش الف بیانیه مقدماتی ریاست محترم جمهور در منشور به عنوان برنامه‌های دولت برای پیشبرد اهداف منشور حقوق شهروندی بیان شده است.
 

کاراندیش افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظایف و اهداف بسیار مهمی در دولت دارد و معاونت‌ها و مراکز آن، نقش قابل توجهی در ساختار اداری نظام جمهوری اسلامی ایران و نقش غیرقابل انکاری در جامه عمل پوشاندن به منشور حقوق شهروندی را داراست.

بند ۶ بخش الف بیانیه مقدماتی رئیس جمهور در منشور حقوق شهروندی به گسترش مطالعات و بررسی های علمی و کاربردی به منظور شناسایی چالش ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران اشاره دارد و همچنین ریاست محترم جمهور در بند ۱۱ به التزام مدیران و مسئولان اجرائی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها و تصمیمات و اقدامات تاکید کرده‌اند.

به همین منظور کارگروه علمی حقوق شهروندی متشکل از جمعی از استادان دانشگاه و صاحب نظران عرصه حقوق شهروندی در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نسبت به تدوین شاخص های حقوق شهروندی اقدام کرده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی تاکید کرد: طرح تدوین شاخص‌های حقوق شهروندی با تدقیق در وظایف و اهداف ساختار وزارتخانه، در پی تطبیق رسالت وزارت فرهنگ با منشور حقوق شهروندی و قانون اهداف و وظایف وزارتخانه برآمده‌ و این مهم طی جداولی مشخص شده است. همچنین معیارهایی با استفاده از منشور حقوق شهروندی برای هریک از عملکردهای معاونت‌ها و ادارات معین شده که با توجه به این معیار‌ها باید عملکرد خود را تنظیم کرده یا آن را ارتقا بخشند.

کاراندیش افزود: در این طرح، ساختار داخلی وزارتخانه مطالعه شده است که طی دو مرحله کار صورت گرفته است:

قسمت اول شامل تطبیق عملکردها و استخراج معیار‌های منشور حقوق شهروندی در موارد ذیل:
۱-      معاونت‌ قرآن و عترت؛
۲-     معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها؛
۳-     معاونت امور فرهنگی؛
۴-    معاونت توسعه مدیریت و منابع؛
۵-     مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال.

و قسمت دوم، سایر معاونت‌ها شامل «امور هنری»، «امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی» و «سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری».

برای اجرای طرح پیش‌رو ابتدا اقدام به استخراج اهداف و وظایف هریک از معاونت‌ها، ادارات کل و مراکز نامبرده شده، سپس نحوه اجرا و اعمال این سیاست‌ها و وظایف در نهادهای مزبور بررسی شده و میزان انطباق این عملکردها با منشور حقوق شهروندی و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحلیل شده است.

در این طرح در جداول اختصاصی برای هر معاونت و مرکز مواد مربوط منشور حقوق شهروندی که با عملکرد مزبور معاونت یا مرکز مرتبط است، مشخص شده و ماده یا بند مرتبط قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابل عملکرد مزبور مشخص شده است.

لازم به ذکر است معیارها و شاخص‌های حقوق شهروندی طی مراسمی با حضور معاونین و نمایندگان معاونت‌ها و مراکز اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.

این مطالب را به اشتراک بگذارید: