دیوار شیشه‌ای نویسندگان کم درآمد انگلیسی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از تلگراف، طبق بررسی‌های صورت گرفته اکثر نویسندگان انگلیسی از وضعیت طبع و نشر کشورشان ناراضی هستند و اعتقاد دارند بیشتر ناشران این کشور نسبت به آنها تبعیض قائل می‌شوند. طبق گفته مجله بوکسلر طی نظرسنجی نویسندگان انگلیسی می‌گویند ناشران نوعی تبعیض پنهان در مورد آن‌ها اعمال می‌کنند.
 
۱۱۶۷ نویسنده ساکن شهرهای مختلف انگلیس در نظرسنجی مجله ادبی بوکسلر شرکت کردند و گفتند که از وضعیت نشر در کشورشان ناراضی هستند. آنها می‌گویند ناشران در انگلیس و حتی آن‌هایی که خارج از پایتخت حضور دارند نسبت به نویسندگان ساکن لندن مهربان‌تر هستند و در چاپ کتاب تبعیض قائل می‌شوند.
 
حدود هفتاد و هشت درصد از نویسندگان انگلیسی در این نظرسنجی شرکت کردند. آن‌ها اعتقاد دارند هیچ سیستم نظارتی بر وضعیت چاپ و نشر کتاب‌ها وجود ندارد و ناشران بر اساس سلایق شخصی خود کتاب‌‌ها را منتشر می‌کنند.
 
یک نویسنده به مجله بوکسلر گفت: من خودم بارها شاهد بودم که ناشران نویسندگان طبقه اشراف جامعه را به نویسندگان طبقه متوسط ترجیح می‌دهند. وی افزود: بسیاری از ناشران بیشتر از اینکه به محتوای کتاب توجه کنند بیشتر به طبقه اجتماعی نویسندگان نگاه می‌کنند.
 
کری هادسون نویسنده مشهور انگلیسی نیز اخیراً در گفتگو با رادیو بی بی سی از اطلاعات منتشر شده توسط بوکسلر استقبال کرد و گفت: به اعتقاد من این نظر کاملاً درست است که نوعی تبعیض در سیستم چاپ و نشر کتاب‌ در انگلیس وجود دارد. به عبارتی باید گفت نوعی دیوار شیشه‌ای نویسندگان تازه‌کار را محدود کرده است.
 
وی گفت: بسیاری از نویسندگان مستعد تازه‌کار کمتر فرصت چاپ کتاب‌هایشان را پیدا می‌کنند چون اکثراً از طبقه متوسط و کم درآمد جامعه هستند. بسیاری از ناشران حتی به این نویسندگان تازه کار حقوق اولیه تحریر داستان‌شان را نیز پرداخت نمی‌کنند.
 
این مطالب را به اشتراک بگذارید: