خوشبختی حق طبیعی و ذاتی شماست

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «مسیر آرامش: شجاعت کشف عشق در همه چیز» نوشته جف فوستر و به ترجمه فرزانه نژاده در دوازده فصل به نگارش درآمده است.

نویسنده این کتاب کوشیده است تا با به تصویر کشیدن نمونه‌های پیش پا افتاده‌ زندگی روزمره و عینی سازی و ملموس ساختن آنها انسان را به تفکر و درون بینی ژرفی وادار کند که در نهایت به روشن ضمیری و بیداری نفس منجر می‌شود.

وی با بر شمردن بن‌بست‌های احساسی در طول حیات، نظیر جدایی، طلاق، خودکشی و مرگ عزیزان از یک سو و رویدادهای اساسی نظیر تولد، آشنایی، ازدواج، آغاز احساسات مادرانه و غیره از سوی دیگر، با گره گشایی و ارائه راه حل و رهنمودی کارگشا، به یاری مخاطب می‌شتابد.

تلاش نویسنده این است که نگاه مخاطب را به تجربیات روزمره نظیر نفس کشیدن معطوف می‌سازد تا وی را به شهودی معنوی رهنمون سازد. او با تاکید بر احساسات درونی بشر نظیر، خشم، ترس، حسادت، کینه، شادی اندوه و غیره مخاطب را به چگونگی برخورد و رویایی با آن‌ها در عصر مدرن دعوت می‌کند. نویسنده جهت وضوح هرچه بیشتر مطالب در ابتدای هر فصلاشاره‌ای مستقیم به عامل آرامش دارد.

به گفته‌ مترجم، جهت حفظ اصالت متن، شعرهای ناموزون دقیقا به ترتیب متن اصلی برگردانده شده‌اند. در اثر حاضر، از اصطلاحات بسیاری در حوزه سلوک و پویش معنوی استفاده شده است که تا حد امکان، در پاورقی، به توضیح آنها پرداخته‌ شده است.

به اعتقاد مترجم، این مسیری نیست که در این کتاب، بتوانید بیابید. این مسیر، مسیر شهامت و آوازه پرنده است. مسیر بیدارشدن در سپیدمان با قلبی مشتاق دانستن این که همه چیز کم و بیش، به طریقی که نمی‌توانید امید به دانستن آن داشته باشید، عمیقا حل خواهد شد.

نویسنده در بخشی از این کتاب می‌گوید: «بیش از این که شما موفق یا شکست خورده، خوب، بد، شاد یا غمگین، ثروتمند یا فقیر، معنوی یا غیر معنوی، قوی یا ضعیف، مسیحی یا بودایی، باشید، شما هستید. زنده و بیدار هستید. شما خود حیات هستید، جدایی ناپذیر از قدرتی که گل‌ها را شکوفا می‌کند و به کهکشان تولد می‌بخشد. خوشبختی چیزی نیست که شما بتوانید به دست آورید یا به دیگران بدهید؛ بلکه حق طبیعی و ذاتی شماست.»
 
در فصل دهم از این کتاب با عنوان «در حاضر بودن با دیگران  آرام بگیر»، نویسنده آورده است: «هر نفس روحانی شماست،هر تپش قلب،هر صدا،نسیم صبحگاهی،که گونه‌های شما را نوازش می‌کند، روحانی شماست. اتومبیلی که نمی‌ایستد، فرصت از دست رفته، عهد شکسته شده، استخوان شکسته، این‌ها همگی روحانی‌های شما هستند.» 

انتشارات ترنگ کتاب «مسیر آرامش: شجاعت کشف عشق در همه چیز» به نویسندگی جف فوستر و مترجمی فرزانه نژاده را با شمارگان ۵۰۰نسخه، به بهای ۳۸ هزارتومان در ۳۰۰ صفحه منتشر کرده است.
            

 

این مطالب را به اشتراک بگذارید: